Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Beseda s účastníkom Slovenského národného povstania

  V utorok, 19. júna, si mali možnosť žiaci 9. ročníka vypočuť rozprávanie pána Jaroslava Prokopa - priameho účastníka Slovenského národného povstania. Prostredníctvom spomienok Pána Prokopa, ktorý mimochodom v tomto roku oslávi 94 narodeniny, sa žiaci dozvedeli mnoho nových informácií nielen o príprave povstania, ale aj o jeho priebehu. Pán Prokop akoby vyrozprával dôležitú časť svojho nie ľahkého života. Besedy sa zúčastnil aj pán Štefan Novák, ktorý poukázal na negatívne javy v našej spoločnosti akými sú napr.  extrémizmus. Štefan Novák je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

 • Chytráčik

  V utorok  5. júna sa trinásť žiakov našej školy zúčastnilo matematicko-logickej súťaže CHYTRÁČIK pre žiakov 5. – 9. ročníka v Mútnom. Spolu so žiakmi z Mútneho, Oravského Veselého a Beňadova si overili svoje logické myslenie v 15 úlohách. Na ich vypracovanie  mali 120 minút. Medzi odmenenými boli:

  Emma Pavčová (6. ročník) – 3. miesto

  Mathias Kurťák (7. ročník) – 2. miesto

  Aneta Pavčová (8. ročník) – 3. miesto

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme.

 • Euráčik

  V stredu 23. mája sa konal 4. ročník matematickej súťaže EURÁČIK v Základnej škole s materskou školou v Oravskom Veselom. Ako tradične sa jej zúčastnili žiaci z troch základných škôl z obcí Oravské Veselé, Mútne a Oravská Jasenica. 69 žiakov 3. – 9. ročníka si malo možnosť preveriť svoje vedomosti v riešení rôznych úloh z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní a dosiahli nasledujúce umiestnenie:

    3. ročník      1. miesto     Hugo Brontvaj

                        2. miesto     Martin Čiernik

    4. ročník      1. miesto     Samuel Daniel Kosmeľ

    5. ročník      1. miesto     Martina Madleňáková

    7. ročník      1. miesto     Mathias Kurťák

                        2. miesto     Mikuláš Brontvaj

                        3. miesto     Timea Madleňáková

    8. ročník      1. miesto     Aneta Pavčová

    9. ročník      1. miesto     Soňa Vrábová

  Najvyšší počet bodov zo všetkých súťažiacich získal žiak 4. ročníka Samuel Daniel Kosmeľ, ktorý získal aj špeciálnu cenu FINANČNÍK 2018.

   

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Nemecký deň

  Do galérie Nemecký deň boli pridané fotografie.

  Dňa 31. 5. 2018 sa v našej škole uskutočnil  pre žiakov 2. stupňa   Deň nemeckého jazyka.  Ako  ústrednú  tému  v tomto  roku si  deviataci zvolili Berlín - jeho pamiatky, históriu, ale zamerali sa aj na kultúru a šport  tohto veľkomesta.  Prostredníctvom  prezentácie poukázali na ničivú silu 2. svetovej vojny,  na problémy rasizmu a xenofóbie.  Predstavili nám jedinečné   pamätihodnosti, ktoré môžeme nájsť iba tam. Niektorí   žiaci už mali možnosť navštíviť   Berlín, a tak  dopĺňali výklad svojimi zaujímavými  poznámkami.  A keďže naši žiaci veľmi radi súťažia, tak  na nich čakal aj kvíz , v ktorom si zmerali svoje sily. Dúfam, že si z tohto dňa odniesli množstvo nových vedomostí  a v neposlednom rade  sme podnietili ich  záujem  o spoznávanie nových kultúr.  Okrem  toho mali možnosť  pochutnať si na rôznych dobrotách, ktoré pre nich pripravili  naši deviataci.

   Týmto spôsobom by som chcela poďakovať   žiakom, rodičom , ale aj pedagógom našej školy, ktorí  akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave či zabezpečovaní  jednotlivých podujatí a už teraz sa teším, čo nové  nám prinesie nový školský rok.

                                                                                                                                                               Katarína Kosmeľová

 • Medzinárodný deň detí

  Do galérie Medzinárodný deň detí boli pridané fotografie.

  V jedno krásne slnečné dopoludnie , presnejšie 1.6.2018, sa už tradične na našom futbalovom štadióne konalo športové podujatie pre žiakov druhého stupňa našej základnej školy. Program bol naozaj rôznorodý: deviataci si pre nich pripravili zaujímavé súťaže, ako napr. skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, prekážkový beh či beh s loptičkou na lyžici . Kým jedna skupina súťažila,  druhej sa zatiaľ venovali tréneri z Bratislavy ,ktorí im ukázali, ako správne cvičiť s vlastnou váhou. Tréneri Ondrej a Lukáš už boli žiakom známi, pretože s nimi strávili spoločné chvíle vo work out academy v Tatrách . Keďže bolo poriadne horúco, žiakom dobre padlo občerstvenie v podobe chutnej zmrzliny a kofoly. Po krátkej prestávke čakal na dievčatá ešte turnaj v ringu a chlapci si zmerali svoje sily vo futbale . V ringu napriek silnej konkurencii zvíťazili žiačky 7. ročníka a vo futbale zvíťazilo družstvo pokladané zo žiakov pod vedením kapitána  Vladimíra Trabalíka . O výbornú hudbu a zábavu počas celého dňa sa postaral žiak deviateho ročníka Dušan Kubica. Na záver nechýbal bonus v podobe zábavnej hry, ktorú všetci dobre poznáme z  Vylomenín . Pri strhávaní obrusa zo stola najviac plechoviek zostalo Patrikovi Ferancovi z deviatej triedy . Dúfame ,že sa tento deň žiakom páčil a odchádzali domov s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.

  Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ale aj ostatným dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii MDD v našej škole.

 • Plavecký výcvik

   

        Žiaci 1. stupňa počas dochádzky v základnej škole nadobúdajú základné zručnosti potrebné pre život. Dôležitou zručnosťou pre záchranu života je aj kurz plávania.

       Každoročne absolvujú tento kurz tretiaci a štvrtáci. Pre tretiakov sú to základy plávania. Je potrebné, hlavne odbúrať strach z vody, ponoriť sa, vedieť zadržať dych a po vynorení pokojne zostať ležať na hladine vody. Absolvovali aj základy plaveckého štýlu „prsia“.

       Pre štvrtákov to je už zdokonaľovací kurz. Oni už museli zvládnuť základy plaveckého štýlu „kraul“. Nacvičovali koordináciu pohybov rúk, nôh a dýchania. Každý z nich, či to bol tretiak alebo štvrták, dôsledne počúval pokyny plavčíka,  pracoval na sebe a  snažil sa získať, čo najviac potrebných zručností a skúseností. Odmenou pre nich boli aj oddychové chvíľky strávené na „divokej vode“ a tobogane.

       Kurzu sa zúčastnilo 55 žiakov a všetci si odniesli príjemné zážitky.

       Poďakovať chceme Obecnému úradu v Oravskej Jasenici  a Združeniu rodičov, ktorí nám poskytli finančný príspevok.

 • Seminár e-Twinningu v Istanbule

  Do galérie Istanbul boli pridané fotografie.

   

   

  V čase od 2. do 5. mája som sa zúčastnila seminára eTwinningu v Istanbule, ktorého nosnou témou boli nové výzvy vo vzdelávaní. Po registrácii sme mali slávnostnú večeru a zoznamovali sme sa s účastníkmi ďalších trinástich krajín. Na druhý deň na slávnostnom a veľkolepom  zahájení nás privítali organizátori z Turecka, kde sa predstavili všetci účastníci z každého štátu. Ďalej nasledovalo predstavenie projektov tureckých kolegov, ktoré boli veľmi inšpiratívne. Celým seminárom nás sprevádzali aktivity na prelomenie zábran a bližšie spoznávanie sa. Vedomosti a skúsenosti o eTwinningu boli veľmi podnetné a nápomocné pri práci v tejto oblasti. Spoločne so všetkými účastníkmi sme sa mohli podeliť o svoje nápady. Tento projekt pomáha nám  učiteľom aplikovať v praxi to, čo sme sa na seminári dozvedeli. Boli sme  oboznámení s priestorom twinspace a skúmali sme veci, ktoré boli pre nás v tejto oblasti nové. Po teoretickej príprave sme si našli partnerov, s ktorými sme vypracovali projekt. V piatok sme mali workshopy  a poobede nasledovala prehliadka historického centra  Istanbulu. Ďalej sme navštívili katedrálu ako Sofia Hagia, Modrú mešitu, palác  Topkapi Sarayi alebo historickú Cisternu Baziliku. Potom nasledovala plavba po Bospore, na ktorej sme videli Bospor počas slnečného dňa, ale aj po tme. Okrem európskej časti sme navštívili aj ázijskú časť. V sobotu sme všetci prezentovali projekty, ktoré sme vytvorili a v ktorých budeme pokračovať počas ďalších mesiacov s našimi zahraničnými partnermi. Nakoniec bolo slávnostne odovzdávanie certifikátov a ukončenie seminára. Som veľmi šťastná, že som sa mohla zúčastniť takejto podnetnej a zaujímavej akcie a verím, že z nej budem ešte dlho čerpať vo svojej pedagogickej praxi.

  Na záver by som chcela dodať, že ma neobohatila len profesionálne, ale aj ľudsky či už v spoznávaní nových kultúr, ale aj v spoznávaní nových ľudí a názorov, čo bolo aj cieľom seminára.

   

                                                                                                                        Kamila Janotíková

  Podujatie bolo financované z prostriedkov Európskej únie.

 • 21. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Súťaž mladých zdravotníkov v Dolnom Kubíne

  Do galérie Súťaž mladých zdravotníkov boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 3.mája Slovenský červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín, zorganizoval tradičnú a obľúbenú Územnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mladých.Samotným praktickým zručnostiam predchádzal písomný test, ktorý preveril znalosti mladých zdravotníkov o hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca, o Slovenskom červenom kríži, darcovstve krvi a tiež  ich zdravotnícke vedomosti.  V praktickej časti  prišli na rad simulované  situácie poranení na figurantoch  a kardiopulmonálna resuscitácia na modelovej pomôcke.Súťaže sa zúčastnilo 5 dievčat z našej školy: Linda Krišová, Aneta Paterková, Kristína Laštíková, Elisabeth Sochová a Timea Gráciková. V druhej kategórii súťažilo 22 družstiev. Dievčatá ukázali veľmi dobré teoretické, ale aj praktické vedomosti, za čo im patrí obdiv a poďakovanie.

  Kamila Janotíková

 • Beseda "Osobnosti, ktoré formujú"

  Do galérie Beseda "Osobnosti, ktoré formujú" boli pridané fotografie.

  Občianske združenie Viac  v spolupráci s občianskym združením Nenápadní hrdinovia zorganizovali vzdelávací workshop pre učiteľov dejepisu, občianskej a etickej náuky a katechétov. Cieľom bolo formou besedy  a prednáškou priblížiť  osobnosti, ktoré boli súdené, či prenasledované počas komunizmu. 

  Tento program bol pod názvom Osobnosti, ktoré formujú,  predstavený aj žiakom 8. a 9. ročníka. Pán František  Neupauer, ktorý je historikom,  publicistom,  didaktikom a pracovníkom Ústavu pamäti národa,  priblížil žiakom mnohé osobnosti spoločenského, kultúrneho i športového života, ktorí boli počas totalitného režimu mnohými spôsobmi prenasledovaní, trestaní a väznení. Zároveň priblížil deťom prípravu a priebeh sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.

  Pán Neupauer dal žiakom možnosť  zapojiť sa do projektu, ktorý je zameraný na vyhľadávanie takýchto  osobností, hlavne vo svojom najbližšom okolí.

 • Beseda o včielkach

  Do galérie Beseda o včielkach boli pridané fotografie.

  V piatok 27.4.2018 to v triede štvrtákov bzučalo ako v úli. To sa už nevedeli  dočkať stretnutia s pani Martou Bejdákovou, ktorá im prišla porozprávať o včielkach. Pútavo ich voviedla do včelieho kráľovstva. Predstavila im včeliu rodinu, včelie produkty i to, aké sú včely užitočné a pracovité. Keďže sa žiaci v prírodovede o včelstve učia, ich poznatky obohatila o nové vedomosti. Ďakujeme za pekný zážitok.

 • Slávik

  Do galérie Slávik boli pridané fotografie.

  Milí rodičia, priatelia a slávici,

  opäť sme si v našej škole po niekoľkoročnej prestávke  vytvorili „slávikovskú“ atmosféru. Tak ako slávik svojím spevom prebúdza  jar, aj my sme si v stredu 25.apríla 2018  nádhernými slovenskými ľudovými piesňami spríjemnili vyučovanie.

  Žiaci a žiačky našej školy nám zaspievali piesne z každého kúta Slovenska. Spolu 19 „slávikov“ spievalo od srdca a do piesní vložili svoju dušu, aby sme nikdy nezabudli na krásu ľudovej piesne.

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Najmladšiu kategóriu reprezentovali žiaci 1. -3.ročníka.

  1. miesto  Dominika Graňáková 3.A
  2. miesto  Júlia Matisová  3.A a Chiara Chudjaková 3.B
  3. miesto Mária Poláková 2.ročníka a Anežka Snopková 1.ročníka

   

  V druhej kategórii súťažili žiaci 4. -6.ročníka. V tejto kategórii nebolo udelené 3.miesto.

  1.miesto  Alica Madleňáková 6.ročník

  2.miesto  Karolína Ferancová  4.A

   „Slávici“, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, nás budú reprezentovať v okresnom kole “SLÁVIK SLOVENSKA „ v máji.

  Všetci im držíme palce, aby úspešne reprezentovali našu školu a zároveň sa tešíme na ďalšie súťaže, kde ľudová pieseň bude odkazom našich predkov.

   

                                                                             Ema Vojtechovská

 • Biologická Olympiáda kategórie D

   

   

       Dňa 25. apríla 2018 sa konal 52. ročník Biologickej olympiády kategórie D (mladší žiaci) v CVČ Maják v Námestove. Našu školu reprezentovala Tamara Pekarčíková, ktorá svoje vedomosti a biologické zručnosti pretavila do krásneho 3. miesta. Tešíme sa spolu s ňou a gratulujeme k úspechu.

 • WORKAUT ACADEMY CAMP

  Do galérie WORKAUT ACADEMY CAMP boli pridané fotografie.

  WORKAUT ACADEMY CAMP

  V septembri 2017 sme zisťovali záujem detí, ktorí by chceli absolvovať trojdňový turistický camp v Tatrách. Záujem nás veľmi prekvapil. Prihlásilo sa 39 detí, ktorí nielenže mali vzťah k športu, ale chceli zažiť niečo nové, v inom prostredí.

  19. – 21. apríla 2018 sa uskutočnil tento camp. Ubytovaní sme boli v hoteli Hútnik v Tatranských Matliaroch. Okrem nádherných túr na Hrebienok, k Rainerovej chate a na Zelené pleso sme mali bohatý program v telocvični, v bazéne a v okolí hotela. Počasie nám naozaj prialo a po prvom slnečnom dni boli naše tváre nielen unavené ale aj opálené.

  Animátori Ondrej a Lukáš nás sprevádzali po okolí a učili nás, že nepotrebujeme na posilňovanie žiadne činky, ale stačí nám naše vlastné telo.

  Už dnes niektoré deti vedia, že pôjdu aj na ďalší rok a musia si už od dnešného dňa šetriť na tento výlet.

                                                                                                            Katarína Katrenčíková

 • Poznaj a chráň

  Do galérie Poznaj a chráň boli pridané fotografie.

  Poznaj a chráň

  Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil 52. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie E (botanika, zoológia, geológia). Reprezentovali nás  traja žiaci 7. ročníka, ktorí súťažili v kategórií botanika - ich úlohou bolo naštudovať si 50 rastlín lesného biotopu. Bravúrne zvládli ich  latinské názvy, charakteristiku, význam aj použitie, zaujímavosti, pripravili si aj krásne  herbáre. V okresnom kole našli len jedného premožiteľa a tak nás Ninka Žofajová potešila 2. miestom, Mikuláš Brontvaj 3. miestom a Roman Brontvaj 4. miestom. Pre Ninku súťaž ešte nekončí, lebo nás bude v máji reprezentovať v krajskom kole v Čadci. Ďakujeme žiakom za ochotu a chuť urobiť niečo viac a za  krásnu reprezentáciu  našej školy.    

                                                                                                                   Anna Melišíková

 • Anglický deň

  Do galérie Anglický deň boli pridané fotografie.

  Anglický deň

  Dňa 27. 04. 2018 pre nás žiaci 8. ročníka pripravili Anglický deň. Prostredníctvom zaujímavej prezentácie a vedomostného kvízu sme sa viac dozvedeli o krajine, ktorej jazyk sa učíme. Vieme viac  o anglickom  športe, hudbe, tradičnom jedle a kráľovskej rodine. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o hlavnom meste a jeho pamätihodnostiach. Žiaci  taktiež pripravili tradičné anglické pohostenie, čím nám tento deň spríjemnili.  Ďakujeme rodičom, ktorí podporili svoje deti pri príprave pohostenia. Dúfame, že prostredníctvom získaných informácií o krajine prispeje k prehĺbeniu záujmu o učenie sa jazyka.

  Mgr. Marcela Žofajová

 • Pexeso

  Do galérie Pexeso boli pridané fotografie.

  Dňa 11. 4. 2018 mohli žiaci 1. až 6. ročníka zažiť netradičné popoludnie. Mali príležitosť precvičiť si pamäť v hľadaní párov v pexese. Do  aktivity sa zapojilo až 45 žiakov.  Žiaci boli rozdelení do troch kategórií podľa veku.  Do záverečného kola postúpili z každej kategórie 4 najlepší hráči. ktorí bojovali o prvé miesto. Pokojnú atmosféru sme si spríjemnili koláčikmi, cukríkmi  a teplým čajom, ktoré pripravili pani učiteľky. Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie, pri ktorom počítače a tablety vymeníme za príjemné súťaženie so svojimi rovesníkmi.

  Jednotlivé triedy reprezentovalo : za 1.ročník- 12 žiakov,

                                                           2.ročník -8 žiakov

                                                           3.ročník -9 žiakov

                                                           4.ročník - 6 žiakov

                                                           5.ročník -7 žiakov                              

                                                           6.ročník -2 žiakov

  Výhercovia jednotlivých kategórii:

   1.kategória :     1.miesto Tomáš Šedivý, 2.miesto Filip Prielomek, 3.miesto Boris Bakaľa

  2.kategória: 1.miesto Daška Brontvajová, 2.miesto Paľko Adamčík, 3. miesto Simonka Čajková

  3. kategória: 1. miesto Emka Brontvajová, 2.miesto  Simonka Čierniková a 3. miesto Tomáš Čiernik

                                                                                                            Triedni učitelia

 • Návšteva knižnice

  Do galérie Návšteva knižnice boli pridané fotografie.

  Návšteva knižnice

   

  Spoločné čítanie je veľmi hodnotným časom, ktorý môžeme s deťmi stráviť. S cieľom priblížiť a pripomínať deťom obohacujúci svet kníh a rozprávok, sme si do materskej školy pozývali rodičov našich detí, ktorí nám veľmi ochotne prišli prečítať nejednu rozprávku. Deti sa veľmi  potešili každej rodičovskej návšteve a so zaujatím počúvali príbehy a rozprávky. Návštevou knižnice 27. 3. 2018 v Or. Jasenici sa deti oboznámili so spôsobom požičiavania kníh. Veríme že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorí im vydrží až do dospelosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria