Výberové konanie

Partners

Piatok 23. 6. 2017

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

  Už sa stalo tradíciou, že žiaci 1.stupňa každoročne opúšťajú svoju postieľku, aby strávili popoludnie a noc v škole.

  Je to akcia, na ktorú sa všetci žiaci veľmi tešia a je zároveň akýmsi záverečným medzníkom školského roka.

 • Pre žiakov 8. a 9. ročníka sme 9. júna 2017 zorganizovali stretnutie so slovenským prozaikom Antonom Laučekom. Prvotné obavy žiakov, že  to bude ďalšia, pre nich nudná beseda, sa rozplynuli po prvých úvodných vetách. Keďže je to  spisovateľ pôsobiaci zároveň aj ako vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite,  vie, akým spôsobom zapôsobiť na mládež.

 • Najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka bol 8. júna 2017 zorganizovaný výlet do metropoly východného Slovenska - Košíc.

        Prvou zastávkou bola ZOO, ktorá sa nachádza v miestnej časti Košíc - v Kavečanoch. Je jednou zo štyroch ZOO na Slovensku. Buduje sa od roku 1979. Je zameraná prevažne na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam jednotlivých druhov zvierat. Areálom aj výstavnou plochou je najväčšou ZOO na Slovensku.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie Výlet Oravský Podzámok boli pridané fotografie.

  V utorok 30. mája absolvovali naši prváci a druháci praktickú výučbu vlastivedy, prvouky a histórie – objavovali krásy Oravy. Svoje putovanie začali na Oravskom hrade, kde s Polepetkom  rozmotávali popletené rozprávky. Deti hravo zvládli zadané úlohy, čo svedčilo o ich výbornej znalosti slovenských ľudových rozprávok.

 • 9. 6. 2017

  Do galérie Nemecký deň boli pridané fotografie.

  Dňa  8. júna prebehol na našej základnej škole Deň nemeckej kultúry, ktorý bol tento rok venovaný športu v Nemecku. Každý rok sa snažíme poukázať na inú oblasť z nemeckých reálií, aby sme aj prostredníctvom týchto dní ukázali na niečo nové a zaujímavé. Prekvapilo nás, koľko vedomostí  už naši žiaci o nemeckých športovcoch a  športe  majú. Bolo milé sledovať, aký  záujem mali deti   o túto oblasť.

 • Dňa 31. mája 2017 sa konal 3. ročník regionálneho kola matematickej súťaže EURÁČIK v Základnej škole s materskou školou v Oravskom Veselom. Žiaci 3. – 9. ročníka zo štyroch základných škôl, Oravské Veselé, Mútne, Oravská Jasenica a Rabča, si overili svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci našej základnej školy sa umiestnili na nasledovných miestach:

 • 2. 6. 2017

  Do galérie Medzinárodný deň detí boli pridané fotografie.

  Možno by sme ani nenašli dieťa, ktoré by sa netešilo na tento deň. V prvom rade  preto, lebo sa aspoň na chvíľu oslobodia od školských povinností, ale  aj preto, že zažijú so svojimi spolužiakmi  veľa zábavy, zmerajú si sily v rôznych súťažiach upevnia si a získajú nové priateľstvá. Počasie nám prialo, a tak nám nič nebránilo prežiť skvelý deň.

 • 2. 6. 2017

  Do galérie Jablko - citrón boli pridané fotografie.

  Dopravno – preventívnu akciu s názvom Jablko – Citrón organizuje poisťovňa Generali spoločne s Policajným zborom SR . Počas nej sú hliadky na mnohých miestach a upozorňujú vodičov na porušenia dopravných predpisov. Cieľom akcie je šíriť osvetu o potrebe dodržiavania dopravných predpisov medzi vodičmi, deťmi aj širokou verejnosťou.

 • 1. 6. 2017

  Do galérie Trinásta komnata boli pridané fotografie.

  Trinásta komnata je nielen názov rozprávky, ale aj témou koncertného vystúpenia, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 31. mája 2017. Nazrieť za dvere Trinástej komnaty znamená pozerať na dno pohárika, siahnuť po droge či cigarete. Dôsledky takéhoto „užívania si života“ majú strašné dôsledky nielen na jednotlivca, ale ovplyvňujú životy ďalších ľudí.  Ako obísť Trinástu komnatu, nám poradili chlapci hudobnej skupiny LETart production, kde otvorene ukázali reálny život mladých ľudí. Cesta v rodine a v úprimnom priateľstve umožňuje zažiť radosť a pohodu zo života pri športe, umení. Cesta vzdelávania umožňuje nájsť svoje miesto a uplatnenie v živote.

 • 26. 5. 2017

  Do galérie Beseda boli pridané fotografie.

  Dňa 25. mája 2017 k nám privítal laický poradca pre závislosti, p. Marián Daubner z Prievidze a p. Peter Marko, ktorí našim žiakom 8. a 9. ročníka veľmi pútavým  a mladým ľuďom príbuzným spôsobom predostreli svet závislosti. Obaja pomáhajú ľuďom v ich osobnom boji so závislosťou, akou je alkohol, drogy, hry a najnovšie on–line závislosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria