• Vízia školy:

   • Snaha o osobnostný, hodnotový a odborný rozvoj žiaka a dieťaťa

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Jesenné túry

      Vo štvrtok 5.9.2019 sme sa všetci žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili prvej spoločnej akcie, pri ktorej sme rozhýbali svoje oddýchnuté telá po prázdninách. Piataci absolvovali túru na Magurku, šiestaci a siedmaci zdolali Pilsko a naši ôsmaci a deviataci sa popasovali s túrou v Roháčoch. Počasie nám všetkým naozaj prialo a šťastní a bez ujmy na zdraví sme dorazili všetci domov.

     • Športový tábor

      Počas letných prázdnin, v týždni od 29. júla do 2. augusta 2019, sa zopár našich detí zúčastnilo letného športového tábora, ktorý zorganizovali šikovné p. učiteľky združenia Pohyb pre deti. Deti okrem tradičných športov mali možnosť vyskúšať mnoho netradičných aktivít a súťaží, ktoré priniesli deťom nielen zlepšenie fyzickej kondície, ale aj spokojnosť z aktívneho prežitia voľného času v okruhu svojich kamarátov. Ďakujeme sl. Zuzke Veselovskej a jej tímu za odbornú a priateľskú prácu s deťmi.

     • Klíma nás spája

      je environmentálny projekt OZ Živica, do ktorého sme boli vybraní spolu s ďalšími 9 školami v rámci SR. Jeho cieľom bolo vybudovať v areáli školy klimatické prvky (dažďová záhrada, vertikálna stena a pod.), ktorých tvorbu podporil finančne donor projektu - dm drogéria. Aby v rámci projektu boli aktívne a tvorivé hlavne deti, zúčastnili sa v novembri 2 žiačky našej školy 3 dňového pobytu vo Vzdelávacom centre v Zaježovej. Počas roka potom prebiehali rôzne aktivity spojené s týmto projektom ako napr. Deň Vody, environmentálne besedy a podobne. V máji sme sa pustili do pretvárania našej záhrady na klimatickú záhradu. Vybudovali sme niekoľko klimatických prvkov, ktorých cieľom je znižovať dopad klimatických zmien na našu planétu. Aby sme neplytvali vodou, zabudovali sme v areáli školy amforu na zachytávanie dažďovej vody, aby sme zmiernili dopad globálneho otepľovania, vybudovali sme dažďovú

     • Výlet Energylandia

      Školské výlety sú už každoročne predzvesťou blížiacich sa prázdnin. Žiaci 6. a 7. ročníka však mimoriadne očakávali 13. jún 2019. Čakal ich totiž najväčší zábavný park v Zatore v Poľsku, ktorý sa rozprestiera na obrovskej ploche 26 hektárov. Park sa začal budovať v roku 2014 a každoročne v ňom pribúdajú nové atrakcie. Občerstvenie, prehliadky a predstavenia, interaktívne hry a zábavy, obchody a obchodíky so suvenírmi, vodné parky....to bola len pridaná hodnota k množstvu atrakcií, ktoré si naši žiaci užívali takmer 8 hodín. Zvyšovali adrenalín a miestami prekonávali neprekonateľné.... Všetko však je maximálne bezpečné, každá atrakcia má zodpovedného človeka, ktorý kontroluje vek či výšku dieťaťa na danej atrakcii. Vyšantení, unavení ale spokojní a hlavne bez úrazu sme sa vrátili domov.

     • Indické bájky očami detí

      Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich blížnych. M. Gándhí

      Dňa 14.6.2019 si žiačky našej školy boli prevziať ocenenia v celoslovenskej súťaži „Indické bájky očami detí“. Vyhlasovateľom súťaže je OZ Spoločnosť slovensko – indického priateľstva. Bol to už 5. ročník, ktorý bol špeciálny v tom, že tento rok je 150. výročie narodenia veľkej a významnej osobnosti Indie Mahátmá Gándhiho - najvýznamnejšej postavy indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 22. 9. 2019
  • Fotogaléria

   • Jesenné túry
   • Športový tábor
   • Klíma nás spája
   • Výlet Energylandia
   • Slovindia
   • Športové dopoludnie
   • Výlet Inwald Park
   • Výlet Bojnice
   • Športová olympiáda
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
   • skoj@post.sk
   • Základná škola: 043/5525115 Materská škola: 0907020618 Mzdová učtáreň: 043/5524801 Zariadenie školského stravovania: 0918489021
   • 029 64 Oravská Jasenica 141 PROFIL ŠKOLY AKO VEREJNÉHO OBSTARAVATEĽA PRE UVEREJNENIE NA WEBOVOM SÍDLE ŠKOLY V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 verejným obstarávateľom. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Sídlo: Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica IČO: 378 10 308 DIČ: 202 164 67 59 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK24 5600 0000 0040 4086 3001 Štatutárny zástupca: Ing. Marcela Prielomková telefónne číslo: 043 552 51 15 email. skoj@post.sk kontaktná osoba: Marcela Prielomková
 • Fotogaléria

  • Jesenné túry
  • Športový tábor
  • Klíma nás spája
  • Výlet Energylandia
  • Slovindia
  • Športové dopoludnie
  • Výlet Inwald Park
  • Výlet Bojnice
  • Športová olympiáda
  • Hviezdoslaváčik
  • Aktivity v MŠ
  • Futbalový turnaj