Navigácia

Partners

Piatok 19. 1. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vedomosti z matematiky si žiaci preverili v školskom kole súťaže Pytagoriáda. Prekonať hranicu 10 bodov nebolo jednoduché, ale niekoľko našich žiakov to úspešne zvládlo. Za ušetrený čas tak mohli získať ešte ďalšie body a postúpiť na okresné kolo.

  Úspešní riešitelia sú:

  Marek Brontvaj – kategória P3

  Samuel Kosmeľ – kategória P4

  Matej Miklátek – kategória P4

  Matúš Čiernik - kategória P5

  Timea Madleňáková - kategória P7

  Všetkým riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

  Tak ako každý rok, aj teraz sa naši žiaci zapojili do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Je to známa súťaž, ktorá nám prostredníctvom povestí približuje život ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Sú deťom veľmi blízke, pretože sa z nich dozvedajú, ako vznikali niektoré mestá, hrady, rieky. Zároveň v nich nechýba trochu ponaučenia, lásky, túžby po porozumení, po šťastí a láske ku všetkému peknému.

  Súťaž má niekoľko kategórií.

  V 1. kategórii súťažili títo žiaci:

 • Do galérie Od Ondreja do Troch kráľov boli pridané fotografie.

  Predvianočné a vianočné obdobie je z celého roka najbohatšie na ľudové zvyky, tradície a povery, ktoré sprevádzali život našich predkov. Tieto zvyklosti však pomaly upadajú do zabudnutia. Vzďaľujeme sa koreňom, z ktorých pochádzajú naše generácie. V ľudovej slovesnosti a folklóre našich predkov je pritom ukryté bohatstvo a životné pravdy, preverené rokmi až stáročiami.

  Spolu so žiakmi základnej školy sme preto chceli našim deťom, mládeži aj našim občanom pripomenúť tieto zvyklosti viažuce sa k vianočnému obdobiu. V utorok 19. decembra 2017 v kultúrnom dome deti predviedli literárno-dramatické pásmo, ktoré bolo tematicky zamerané na zvyky a tradície v čase od Ondreja do Troch kráľov. Predstavili sa piesňami, scénkami a básničkami, ktoré sa prelínali s ukážkami z filmu Vianočné oblátky, nakrúteného na motív poviedky M. Kukučína. Na záver predstavenia si všetci spoločne zaspievali adventnú pieseň.

 • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia anglický jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2A (8. a 9. ročník) a v kategórii 1A (5., 6., a 7. ročník).

  V kategórii 2A súťažilo 7 žiakov a v kategórii 1A 13 žiakov.

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázku, 5. rozhovor na určenú tému.

 • Do galérie Vianočná besiedka MŠ boli pridané fotografie.

  Posledné dni starého kalendárneho roka boli v našej materskej škole rušné. No ako by to bolo, keby sme sa so starým rokom nerozlúčili vystúpením pre rodičov. Všetky triedy žabky, motýliky i najmenšie lienky spievali a recitovali s veľkou radosťou. Ďakujem pani učiteľkám i všetkým zamestnancom MŠ za ich namáhavú, no s láskou vykonanú prácu.

  Ďakujeme rodičom, že svojou účasťou na Vianočnej besiedke podporili našu materskú školu. Predajom vianočných výrobkov sa vďaka nim, podarili získať sumu 169,13€.Srdečné poďakovanie vyslovujem všetkým rodičom a priaznivcom Materskej školy za sponzorstvo, ochotu a spoluprácu v školskom polroku 2017/2018.

 • Do galérie Erasmus_Taliansko boli pridané fotografie.

  V dňoch 9.12 – 16.12. 2017 som sa v rámci projektu Erasmus + zúčastnila mobility v Taliansku. Do Milána sme pricestovali z Krakova spoločnosťou Easy JET vo večerných hodinách. Noc aj prvý deň sme strávili v Miláne. V centre sme si pozreli Galériu Vittório Emanuelle II. Meno Emanuelle II je spájané s monumentálnymi stavbami pamätníkov a stavieb v Taliansku. Táto nákupná galéria je zaujímavá svojou architektúrou – budovy vedľa seba majú sklenené strechy. Zažili sme tu pravú milánsku atmosféru s množstvom luxusných obchodov, reštaurácií, turistov, pouličných predavačov. Po nekonečnom čakaní v radoch na lístky sme navštívili prekrásnu gotickú katedrálu – dominantu Milána – Duomo. Je nádherná v každom svojom detaile a výhľad z jej strechy bol pre nás jedinečným zážitkom. Ďalším skvostom Milána, ktorý sa nám podarilo navštíviť, bola La Scala. Všetky slávne opery tu majú svoje miesto. My sme si vyskúšali pohľad z lóže, očarili nás nezabudnuteľné kostýmy z tých najznámejších operných predstavení, či kultové fotografie tých najznámejších operných a operetných umelcov. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do mestečka Arosio, kde je sídlo našej partnerskej školy. Druhý deň bolo oficiálne privítanie v škole. Žiaci si pripravili veľmi pekný uvítací ceremoniál s hymnami jednotlivých krajín. Ambasádori nás previedli po škole. Milým prekvapením bol poster s fotografiami našich žiakov, ich listov a darčekov, s ktorými si talianski ži

 • Do galérie Pracovné dielne boli pridané fotografie.

  Máme za sebou ďalší ročník tvorivých dielní. Nielen žiaci predviedli svoju šikovnosť, nápaditosť a zručnosť pri vytváraní rôznych výrobkov. Školou sa niesla aj vianočná atmosféra v podobe zdobenia perníkov a pečenia vianočných oblátok.

 • V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor v štyroch kategóriach Drobci - 2. a 3. ročník, Bobrík - 4. a 5. ročník, Benjamín – 6. a 7. ročník a Kadet - 8. a 9. ročník.

  10 našich žiakov z 2. a 3. ročníka sa zapojilo do iBobra v kategórii Drobci, diplom úspešného riešiteľa získali:

  Stanislava Ferancová, 3. B

  Hugo Brontvaj, 3. A

  Martin Čiernik, 3. A

  Šimon Hvoľka, 3. B

  Peter Farský, 3. B

  Úlohy v kategórií Bobrík riešilo 19 žiakov 4. a 5. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali a diplom získali:

 • Oslava dňa sv. Mikuláša začala na prvom stupni našej základnej školy už 5. decembra – návštevou divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline.

  Po úmornej ceste sa deti ponorili do deja svetoznámej Andersenovej rozprávky – Škaredé káčatko .

  Rozprávku síce deti poznali, no prekvapením bolo netradičné a moderné spracovanie, ktoré nadchlo aj tých skôr narodených divákov .

  Prekvapením bolo aj zapojenie divákov do diania na javisku. Deti s nadšením spolupracovali s bábkohercami a potleskom odmenili tanečné a baletné kreácie hercov. Táto slávnostná atmosféra vyvrcholila príchodom Mikuláša aj do našej školy .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria