Navigácia

Partners

Sobota 24. 3. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Źolík boli pridané fotografie.

  Dňa 22.3.2018 mohli žiaci piateho až deviateho ročníka zažiť poobedie trošku inak. Mohli si zmerať sily s učiteľmi v kartovej hre žolík. Tí, ktorí poznali túto hru, neváhali a zapojili sa. Po semifinálovom kole sa do finále dostali traja, ktorí bojovali o prvé miesto. Nakoniec bol najlepším hráčom deviatak Štefan Laštík, na druhom mieste p. uč. Kosmeľová a na treťom mieste skončila p. uč. Vojtechovská.

  Kľudnú atmosféru sme si spríjemnili koláčikom a teplým čajíkom. Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie, pri ktorom počítače a tablety vymeníme za logické rozmýšľanie pri kartách.

 • Do galérie Slalom boli pridané fotografie.

  Slalom – 1. ročník

  Nielen vo vedomostných súťažiach sú naši žiaci šikovní. V Hruštíne, v stredisku SKI ZABAVA sme sa zúčastnili lyžiarskej súťaže „ slalom“ , ktorú organizovala naša škola. Prihlásilo sa 5 základných škôl: Hruštín, Beňadovo, Rabča, Zákamenné a Oravská Jasenica. Napriek tomu, že nám hmlisté počasie bránilo v bezpečnom zjazde, sme zvládli súťaž bez úrazu.

  Po vynikajúcej kapustnici sme sa dozvedeli, že žiaci z našej školy obsadili všetky 3 stupne víťazov.

 • Prosím o pozornosť!

  Na základe upozornenia vodičov a polície prosíme všetkých žiakov, ktorí bývajú na vyšnom konci obce, t. j. od mosta smerom nahor, aby pri ceste do školy a zo školy používali vybudovaný chodník a neprechádzali cez cestu v zákrute za, resp. pred mostom. Je to veľmi nebezpečné.

  V rámci vlastnej bezpečnosti prosíme o dodržiavanie dopravných predpisov.

 • Do galérie Návšteva u prvákov boli pridané fotografie.

  Predškoláci z našej MŠ si boli vyskúšať, ako sa sedí v naozajstných školských laviciach.

  8. Marca 2018 sme navštívili prvákov v Základnej škole v 1. triede a ich pani uč. Mgr. Alenku Turčekovú. Boli sme zvedaví, čo sa už v škole naučili a koľko už poznajú písmen. Veľmi milo nás privítali a pripravili pre nás zaujímavý program. Deti sa usadili do lavíc a mohli si prelistovať šlabikár. Prváci nám predniesli básničky o jednotlivých písmenkách a my sme im zaspievali pesničku „Kamaráta mám...“ Na záver sme si vymenili pekné darčeky. Prváci venovali predškolákom zajačikovu sladkú odmenu a naše deti im darovali záložky do knihy.

 • Do riešenia úloh 40. ročníka obvodného kola Pytagoriády sa zapojilo päť žiakov našej školy . Timea Madleňáková 7. r., Matúš Čiernik 5. r.,Daniel Kosmeľ a Matej Miklátek 4. r. a Marek Brontvaj 3. r.

  Riešiť pomerne ťažké úlohy nie je jednoduché, vo veľkej miere je potrebné logické myslenie. Vynikajúce výsledky dosiahol Matúš Čiernik, ktorý sa umiestnil na 2.-3. mieste vo svojej kategórii a Matej Miklátek, ktorému patrí tiež 3. miesto za 4. ročník. GRATULUJEME.

  Všetkým úprimne ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že i tieto skúsenosti žiaci zúročia v ďalšom vzdelávaní.

 • Do galérie Hlasné čítanie na 1. stupni boli pridané fotografie.

  Žiakom prvého stupňa otvorila dvere fantázie kniha od Gabriely Futovej „Rozruch v škole na Kavuličovej ulici“, ktorou začali zaujímavú akciu venovanú týždňu hlasného čítania.

  Prvé stránky knihy otvorili druháci, ktorí sa oboznámili s hlavnou hrdinkou Monikou a jej nerozlučnými kamarátmi – čiernymi dogami Amorom a Andym. Do príbehov sa postupne vnárali prváci, tretiaci i štvrtáci. Spoločne vytvorili pútavý plagát s príbehmi hlavných hrdinov a ich ilustráciami.

 • Do galérie Mobilné planetárium boli pridané fotografie.

  Mobilné planetárium

  V pondelok (12.3.2018) nás navštívilo mobilné planetárium. Sférickým premietaním vzdelávacieho filmu nám priblížili úkazy, s ktorými sa môžeme stretnúť vo vesmíre. Galaxie, hmloviny, čierne diery, prstence a mnoho ďalšieho sme videli vo filme Neuveriteľný vesmír. V krátkej diskusii, ktorá nasledovala po filme, sme svojimi otázkami zasypali pani lektorku, ktorá nám odpovedala na naše zvedavé otázky. Škoda len, že to trvalo jednu hodinu. Nabití rozšírenými vedomosťami z vesmíru sme potom museli pokračovať vo vyučovaní. Dúfame, že nás v budúcnosti mobilné planetárium ešte navštívi.

 • V mesiaci február sme sa zúčastnili mobility pod názvom ERAZMUS KA1 +. Miesto konania tohto pobytu bolo v susedných Čechách, v Loučnej nad Desnou (Šumperk ).

  V tomto krásnom horskom prostredí sme absolvovali tieto kurzy : outdoorové hry, snowboarding, lyžovanie, plávanie, športové tréningy a k tomu potrebnú metodológiu.

  Hneď po zoznámení s partnermi z projektu Erazmus + sme navštívili miestnu školu, kde sme strávili tri predpoludnia, vzájomne sme si vymenili skúsenosti a praktické rady vo vyučovacom procese. Zaujímavosťou tejto školy bolo, že žiaci v každom ročníku absolvujú športové týždenné pobyty: lyžiarsky, plavecký, turistický a vodácky. Veľmi sa nám páčila hudobná miestnosť, vybavená rôznymi hudobnými nástrojmi. Každý žiak mal možnosť od piateho ročníka hrať na hudobný nástroj podľa vlastného výberu.

 • Do galérie Triedenie odpadu boli pridané fotografie.

 • Do galérie Kúzelná fyzika boli pridané fotografie.

  Fyzika nepatrí medzi obľúbené predmety žiakov, aj keď sa nájde výnimka. Bežné životné situácie podmienené fyzikálnymi javmi predstavil našim žiakom kúzelný ujo Fyzik, ktorý zaujímavými pokusmi–hókusmi vtiahol žiakov do tajov technického sveta.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria