Navigácia

Partners

Utorok 21. 8. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Tajný život mesta boli pridané fotografie.

  Medzinárodný projekt Tajný život mesta bežal od septembra 2017 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožnil spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinovala OZ Živica. Nad projektom Tajný život mesta prijal záštitu minister životného prostredia László Sólymos a ocenil význam vzdelávania v oblasti biodiverzity a jej ochrany.

 • Do galérie Objavujeme tajomstvá prírody boli pridané fotografie.

  Centrum voľného času Maják Námestovo a Občianske združenie Centráčik v spolupráci so Správou CHKO Horná Orava a s organizáciou Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Námestovo

  vyhlásili v školskom roku 2017/2018 0. ročník okresnej environmentálnej súťaže - „Odhaľme tajomstvá prírody“. Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť trojčlenný tím žiakov, úlohou ktorých bolo zmapovať v regióne rôzne typy biotopov – lúčny, vodný, lesný. V týchto biotopoch hľadali žiaci rôzne druhy rastlín, pobytové stopy živočíchov, ale aj pozitívne či negatívne zásahy človeka do prírody. Výsledkom bolo množstvo fotodokumentácie, ktorú spracovali do power pointovej prezentácie. Naši žiaci svojou prácou získali krásne 1. miesto v okrese, množstvo podnetných informácií a spoločných zážitkov, ale ich práca je zároveň peknou metodickou pomôckou pri výučbe biológie, či regionálnej výchovy na našej škole. Úspešný tím tvorili Katarína Prielomková, Adrián Kopta a Tamara Pekarčíková.

 • Do galérie Deň otcov boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa Rada školy rozhodla zorganizovať akciu Deň otcov – Deň rodiny 30. júna 2018 v podvečerných hodinách na „Tretích brehoch“. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa zišli rodinky s ockami, maminkami, dedkami, babkami v sprievode svojich detí a vnúčat, a tak spoločne prežili čas v rodinnej atmosfére – opekačke, spoločných súťažiach a hrách. Nielen ockovia a dedkovia, ale aj maminky opäť dokázali, že sa dokážu pobaviť, rozosmiať a hrať sa so svojimi deťmi, venovať im svoj čas a aj takýmto spôsobom rodinu spájať, za čo im znova ĎAKUJEME!

 • Byť EKO nie je len životný štýl. Pomaly ale isto sa stáva nevyhnutnosťou pre každého z nás. Svojimi činmi ovplyvňujeme životné prostredie priamo či nepriamo. Ovplyvňujeme jeho zdravie aj prirodzenú obnoviteľnosť. Myšlienku dôležitosti recyklácie a obnovovania prírodných zdrojov šíri aj naša základná škola. Svojou malou troškou tak prispievame k ozdravovaniu životného prostredia vôkol nás. O separácii a recyklácii odpadu rozprávame na hodinách v škole pomerne často. V marci mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa aktivít a prednášky pri príležitosti otvorenia nového zberného dvoru v obci. Škola je tiež zapojená do niekoľkých ekologických projektov súvisiacich so separáciou odpadu ako napríklad Recyklohry, Tatranskí rytieri a podobne. A tiež zbierame a triedime preto, lebo tým pomáhame získať finančné prostriedky na rehabilitácie telesne postihnutého chlapčeka (plastové vrchnáky).

 • Aj tento rok sme pre žiakov 9. ročníka pripravili exkurziu na Čističku odpadových vôd v Námestove a návštevu Priehradného múru. Žiaci tak majú možnosť overiť si v praxi informácie a vedomosti, ktoré preberajú na hodinách chémie a biológie počas školského roka. Dozvedeli sa o mechanickom, chemickom, či biologickom čistení odpadových vôd, o výrobe bioplynu a vedľajšom produkte - digestáte, ktorý sa dá využiť ako hnojivo. Celým areálom ČOV nás previedol pracovník čističky, ktorý žiakom trpezlivo vysvetlil aj ukázal všetky fázy čistenia odpadovej vody. Po takmer hodinovej ukážke sme sa presunuli na Ústie nad Priehradou, kde nás pracovník Slovenskej vodárenskej spoločnosti najskôr poinformoval a neskôr aj previedol útrobami priehradného múru. Oravská priehrada bola prvou veľkou stavbou v Československu. Dielo bolo spustené do prevádzky v 50 – tych rokoch minulého storočia. Priehrada je betónová, vyľahčená, gravitačná. Dnes oceňujeme význam tejto stavby pre región Orava. Nielenže je ekologickým zdrojom výroby energie, obyvatelia Dolnej Oravy nepoznajú čo sú to záplavy, stala sa tiež významnou lokalitou vzácneho druhu vtáctva a v neposlednej miere vodné dielo dalo osobitný ráz tejto oblasti. Málokto vie, že vo vnútri múru je okolo 3 - 4 km chodieb a vyviera tam minerálna voda, ktorá má liečivé účinky. Niektorí sme ochutnali... Keďže nám zostávalo trošku času, zastavili sme sa na spiatočnej ceste v časti Prístav, kde sme si pozreli kolóniu volaviek pri hniezdení.

 • Do galérie Školský výlet 5. ročník boli pridané fotografie.

  Výlet do Inwald parku

  Hneď na začiatku nás zaujal park miniatúr. Väčšiny exponátov sa dalo dotýkať, pri každom bol popis a tak sme sa aj čo-to zo sveta dozvedeli. Všetko v ňom bolo ozaj perfektne spracované, radosť prezerať! Žiaci hneď potom, samozrejme, bežali k prvej atrakcii – pirátskej lodi. Veľmi zaujímavý bol zelený labyrint, kde sa musel každý potrápiť, aby našiel cestu von. Ďalej nasledovala jazda na autíčkach, o kúsok vyššie bola obrovská šmýkačka a nakoniec strašidelné bludisko so všelijakými príšerami.

 • Do galérie Výlet do Chocholowa boli pridané fotografie.

  Aj v školskom roku 2017/2018 sa šikovné deti pod patronátom svojich rodičov opäť zapojili do zbierania a triedenia odpadu v domácnostiach. Na návrh pána starostu, Ing. Karola Graňáka, bolo deťom oznámené, že deti, ktoré donesú najväčšie množstvo papiera, tetrapakov, plechoviek, batérií a spáleného oleja, sa budú môcť zúčastniť výletu do Chocholowa. A tak sa aj stalo a tridsaťosem detí sa tešilo z možnosti využitia dostupných atrakcií vodného sveta. Napriek zvažovaniu možných rizík deti zažili príjemné, trochu adrenalínové chvíle pod neustálym pohľadom dobrovoľných strážcov – p. Bibiány Polákovej, Michala Farského, Radúza Laštíka a ďalších. Za vynikajúce správanie a rešpektovanie pokynov v príjemnej atmosfére deti schrumkali hranolky s džúsikom a pochutnali si na zmrzlinke.

 • Do galérie „Naučme sa správne poskytnúť prvú pomoc“ ... boli pridané fotografie.

  ...tak znelo zadanie pre žiakov 7. a 9. ročníka v piatok 21.6.2018. Problémom nesprávneho poskytnutia prvej pomoci môže byť strach či chýbajúce vedomosti. Hovorí sa, že 11 minút vie rozhodnúť o živote či smrti. Jedenásť minút priemerne trvá záchrannej zdravotnej službe, kým príde na miesto určenia. Čas tesne po nehode či úraze je kľúčový pre záchranu života. Aby sme sa nespoliehali len na núdzové čísla, príchod záchranky a boli pripravení poskytnúť prvú pomoc, požiadali sme pani Mgr. Moniku Ferancovú o možnosť praktických ukážok na resuscitačnej figuríne, ktorá počítačom vyhodnocuje správnosť a účinnosť prvej pomoci. Zvyšujú sa tým šance na prežitie a život bez trvalých následkov. Začiatočné obavy našich žiakov prevýšila ich snaha byť lepší ako spolužiak. Počítač totiž vyhodnocoval aj percentuálnu účinnosť poskytnutej prvej pomoci. Žiakom tak naskakovali čísla od 47 % až po rekordných 92 % a zároveň informácia – čo robili nesprávne. Ďakujeme pani Mgr. Monike Ferancovej za ochotu prísť medzi nás a obohatiť nás o praktické vedomosti a zručnosti, ktorými možno niekedy zachránime niekomu život.

 • Do galérie Śkolský výlet 6 ročník boli pridané fotografie.

  Školský výlet 6. a 7. ročník: Žrebčín Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, Zubria zvernica

  Žiakov 6. a 7. ročníka čakal tento rok bohatý program počas školského výletu. Autobusom sme sa presunuli do Nitrianskeho kraja, okresu Zlaté Moravce.

  Prvou zastávkou bol Žrebčín v Topoľčiankach. Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Chová sa tu 5 plemien. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo viac ako 8000 koní. V súčasnosti je počet jedincov v stáde cca 550 kusov. Centrom žrebčína je historická jazdiareň vybudovaná v roku 1910, ktorej prehliadku sme s pani sprievodkyňou absolvovali. Mali sme možnosť vidieť asi 50 kusov koní, ktoré boli ustajnené v týchto priestoroch.

 • Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

  Noc v škole

  Noc má svoju moc a pokiaľ ju strávite na nezvyčajnom mieste pre tento čas, jej čarovná príchuť sa ešte znásobí. Na záver školského roka sme so žiakmi šiesteho ročníka takúto noc zažili. Sú výborný kolektív a takéto akcie ich ešte viac zbližujú. Žiaci prišli do školy o piatej poobede. V batožinách nechýbali obľúbené vankúšiky, medvedíky, či drobnosti, ktoré im mali spríjemniť čas strávený v škole, ale ani sladké dobroty, ktorými si zaženú hlad. Najskôr nás čakala opekačka v altánku za Krížovou cestou. Chlapci si pre nás pripravili aj malý kultúrny program v podobe parkúrovej choreografie. Špekačky či slaninky rozvoniavali, ohník horel a my sme si to vychutnávali. Dobre napapkaní sme sa ešte zastavili na kofolu a čakal nás športový večer. Hralo sa až o zotmenia a povzbudiť nás prišli aj bývalí žiaci. V telocvični nás potom čakala diskotéka. Po nej sa nikomu však nechcelo spať aj napriek neskorej hodine. Hrali, zabávali a rozprávali sme sa ešte dlho po polnoci.....veď kto by už v škole spal? Ráno nás čakal deň voľna a my sme sa konečne mohli vyspať doma. Tešíme sa možno o rok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria