Navigácia

Partners

Štvrtok 18. 10. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Bold rabbit in Africa – Smelý Zajko v Afrike boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme so žiakmi 4. a 5. ročníka navštívili činohernú anglicko-slovenskú rozprávku s pesničkami „Bold rabbit in Africa“.

  Pokračovanie najslávnejšej detskej knižky Jozefa Cígera Hronského s názvom Smelý Zajko v Afrike je príbehom Zajka a jeho ženy na potulkách svetom. Popri Váhu prešli Slovenskom až do Bratislavy, odtiaľ po Dunaji do Čierneho mora a v bruchu obrovského žraloka sa doplavili do Afriky. Tam prežili veľa dobrodružstiev - vyliečili kráľa púšte, porazili krokodíla aj tigra a zachránili malého černoška.

 • Do galérie Slaná voda boli pridané fotografie.

  Netradičnú rozlúčku s letom prežili naši žiaci turistickou vychádzkou na Slanej vode. Ešte stále teplé počasie neskorého leta priam nabádalo využiť posledné slnečné lúče na strávenie príjemných chvíľ v lone prírody. Chránená krajinná oblasť Horná Orava ponúka priam ideálne podmienky na oddych a vzdelávanie sa v prírode. Deti si zopakovali orientáciu podľa turistických značiek, správanie sa v prírode, doplnili svoje vedomosti o poznatky o recyklácii a rozklade odpadu.

 • Do galérie Túra k Sedembolestnej boli pridané fotografie.

  Dňa 20.9.2018 sme si pripomenuli sviatok Sedembolestnej Panny Márie túrou v Oravskej Lesnej. Navštívili sme novovybudovanú kaplnku Sedembolestnej, ktorá sa nachádza v oblasti Zimná voda. Po viac ako hodinovej túre sme sa odmenili opekačkou. Počasie sme mali vynikajúce a posilnení sme si ani nevšimli, ako rýchlo sme sa dostali späť. Ďakujem všetkým dievčatám, ktoré sa ku mne pripojili a našli si čas v poobedňajších hodinách a zároveň dúfam, že nás bude nabudúce viac.

 • Do galérie Turistické vychádzky boli pridané fotografie.

  Hovorí sa, že najlepšie počasie na túru je na jeseň. A tak sa žiaci našej základnej školy zúčastnili turistických vychádzok do prírody. V utorok 11. septembra vzali na chrbát svoje ruksaky a rozhodli sa, že zdolajú nielen vrchy, ale aj samých seba.

  Žiaci 1.-4. ročníka podnikli výlet na Slanú vodu po náučnom chodníku pod Babou horou. Na nedávno otvorenom chodníku mali nielen možnosť spoznať pre nich nové a nepoznané druhy rastlín a živočíchov, ale predovšetkým krásu našej hornooravskej prírody.

 • Do galérie Cykloturistika boli pridané fotografie.

  V posledný slnečný deň septembrového týždňa sme sa vybrali s odvážnymi deťmi na cyklotúru do Trstenej. Cyklotrasu z Trstenej smerom na Nowy Targ zvládlo 14 detí z našej školy (od škôlkara až po deviaty ročník). Príjemné počasie a dobrá nálada nás sprevádzali počas tridsaťpäť kilometrovej trate. Nové sily sme zbierali pri krátkych oddychových zastávkach a pokračovali do vytýčeného cieľa na poľskej strane. Síce vysilení, ale spokojní so svojím výkonom, živí a zdraví sme sa s úsmevom na tvári vrátili do svojich domovov. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú cyklotúru.

 • Prvý prázdninový týždeň sme sa zúčastnili vzdelávacieho pobytu v rámci programu Erasmus + v Českej republike v Trutnove. Kurzy, ktoré sme absolvovali niesli názov: „Nové technológie a nadaní žiaci“ a „Matematická a finančná gramotnosť s využitím IKT“.

  Dozvedeli sme sa veľa nového o tom, ako rozvíjať matematickú gramotnosť, využívať moderné technológie, rôzne aplikácie vo vyučovaní a mnoho ďalších dôležitých informácií. V ďalšej časti kurzu sme si vyskúšali robotické hračky, 3D tlačiareň, programovanie a rôzne aktivity so stolovými hrami. Doplnením vzdelávania boli túry na najvyšší vrch Českej republiky Snežku a do Adršpašských skál.

 • Havarijný stav elektroinštalácie starej časti budovy základnej a materskej školy si vyžadoval okamžitú rekonštrukciu. Po uskutočnení verejného obstarávania p. starostom, Ing. Karolom Graňákom, sa do rekonštrukcie hneď v prvé prázdninové dni pustila firma Vladislava Kornhausera EKO. Na to bolo potrebné tieto priestory vymaľovať s potrebnými opravami stien. V nadväznosti na predchádzajúce činnosti sa maliarskych prác ujali Peter Florek a Juraj Čajka. Aby sa celá obnova uskutočnila načas a nový školský rok mohol začať v upravených priestoroch, bolo potrebné, aby sa pomocné práce vykonávali zároveň s odbornými. Vďaka veľmi ochotnej a pružnej pomoci pána starostu sa stavebný odpad mohol včas odpratať zamestnancami obecného úradu, čím sa veľmi urýchlili následné maliarske práce. Pri finálnych čistiacich prácach pani upratovačkám pomohla každá ochotná ruka či už z radov učiteľov, či rodičov. Veľmi sa chceme poďakovať najmä Vám, rodičom, ktorí ste v rámci svojho voľného času priložili ruku k spoločnému dielu: p. Dominike Konšťákovej, Alžbete Laštíkovej, Martine Mičudovej, Márii Hvoľkovej, Kataríne Pavčovej, Martine Vojtaššákovej, Lucii Polákovej a firme FEX, s. r. o. z Oravskej Jasenice, ktorej zamestnanci pomohli pri upevňovaní kobercov v MŠ. Deti v materskej škole uvíta na stene namaľovaná zvieracia abeceda, ktorú namaľovali šikovné ruky p. Zuzany Gracíkovej. Nové ukladacie priestor

 • Do galérie Tajný život mesta boli pridané fotografie.

  Medzinárodný projekt Tajný život mesta bežal od septembra 2017 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožnil spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinovala OZ Živica. Nad projektom Tajný život mesta prijal záštitu minister životného prostredia László Sólymos a ocenil význam vzdelávania v oblasti biodiverzity a jej ochrany.

 • Do galérie Objavujeme tajomstvá prírody boli pridané fotografie.

  Centrum voľného času Maják Námestovo a Občianske združenie Centráčik v spolupráci so Správou CHKO Horná Orava a s organizáciou Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Námestovo

  vyhlásili v školskom roku 2017/2018 0. ročník okresnej environmentálnej súťaže - „Odhaľme tajomstvá prírody“. Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť trojčlenný tím žiakov, úlohou ktorých bolo zmapovať v regióne rôzne typy biotopov – lúčny, vodný, lesný. V týchto biotopoch hľadali žiaci rôzne druhy rastlín, pobytové stopy živočíchov, ale aj pozitívne či negatívne zásahy človeka do prírody. Výsledkom bolo množstvo fotodokumentácie, ktorú spracovali do power pointovej prezentácie. Naši žiaci svojou prácou získali krásne 1. miesto v okrese, množstvo podnetných informácií a spoločných zážitkov, ale ich práca je zároveň peknou metodickou pomôckou pri výučbe biológie, či regionálnej výchovy na našej škole. Úspešný tím tvorili Katarína Prielomková, Adrián Kopta a Tamara Pekarčíková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 0907020618
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria