Navigácia

Oznamy

2018/2019

Na sviatok Svätého Mikuláša sa v kultúrnom dome našla zlatá náušnica s očkom. Kto ju stratil, môže si ju vyzdvihnúť v základnej škole.

 

Riaditeľské voľno pre žiakov 8. a 9. ročníka

V zmysle § 150 ods. 5. Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľ školy dňa 21.11.2018 riaditeľské voľno žiakom 8. - 9. ročníka z organizačných dôvodov (Testovanie 5).

V čase riaditeľského voľna bude zabezpečená prevádzka  ŠKD a ŠJ pre žiakov 1. – 7. ročníka

 

                                                                                                    Ing. Marcela Prielomková, RŠ

ZRPŠ

Oznamujeme rodičom, že dňa 15. novembra 2018 o 15.00 hodine sa uskutoční plenárne ZRPŠ (budova ZŠ, malá telocvičňa).

 

 

Oznamujeme rodičom a deťom našej školy, že

školský rok 2018/2019

sa začína  svätou omšou

v rímsko-katolíckom kostole v Oravskej Jasenici

3. septembra 2018 o 8.00 hodine.

Program bude pokračovať po svätej omši v kultúrnom dome.

 

Prosím všetkých žiakov, aby si so sebou doniesli prezuvky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria