Navigácia

Zariadenie školského stravovania

____________________________________________

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Prispevok_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolskej_jedalni(1).docx

Prihlasovanie  a odhlasovanie na stravu

Telefónne číslo školskej jedálne : 0911 993 966 

Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,30 hodiny. Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,30 hodiny,  v prípade neodhlásenia a v prípade ochorenia dieťaťa si môže rodič prísť po obed do ŠJ od 11,00-do 13,00 hodiny. V inom prípade sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada.

Vysvetlenie: do 14,00hod sa odhlasuje hlavne kvôli objednávaniu chladeného mäsa, dodávka mäsa je 2x týždenne - presné množstvo a to sa musí spotrebovať, zostatok sa nesmie zmraziť. Spotreba chladeného mäsa je 3 dni. Chladené hovädzie a bravčové mäso sa dodáva len vo veľkých kusoch - 5-9kg a zostatok sa nesmie opätovne zmraziť.

 

Poplatky a realizácia platieb

 

 

 

Spolu v   €     

 Fin.limit   potravín v €

Režijné  náklady v €

Deti z MŠ:

 

desiata

0,28

        0,28

         4,0 € ročne

 

 

obed

0,68

        0,68

 

 

 

olovrant

0,23

        0,23

 

Žiaci 1.st. ZŠ:

 

obed

1,01

        1,01

         4,0 € ročne

Žiaci 2. st. ZŠ

 

obed

1,09

        1,09

         4,0 € ročne

Zamestnanci

 

obed

2,62

        1,19

         1,43 

 

 

 

 

 

 

 

Zákonný zástupca uhrádza výšku fin. príspevku v súlade s finančnými pásmami.

O výške príspevku rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Or. Jasenici dňa 8.10.2018 dodatkom č. 1 k VZN 1/2015

 Realizácia platieb :  vždy  vopred  do 15-teho v mesiaci

 1. akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy riešiť s vedúcou  ŠJ
 2. pri zmene kategórie alebo celkovom odhlásení vždy k prvému v mesiaci
 3. pri neuhradení poplatku za stravu , môže byť dieťa odhlásené celkom zo stravy
 4. na začiatku školského roka sú rodičia povinný vypísať prihlášku na stravovanie
 5. Na nasledujúci školský rok je treba svoje dieťa prihlásiť na obed do 25. augusta


                                                                                                                                                                                                                       

ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO  STRAVOVANIA

 

 1. Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje

a) dve hlavné mäsové jedlá,

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové,

 2. Obsahová štruktúra pokrmov
a) hlavné jedlá z mäsa sa pripravujú z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s hmotnosťou pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a regionálnych receptúr,
b) hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou (kociek), ovsených vločiek a zemiakov,
 c) hlavné jedlá zeleninové sa pripravujú s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s použitím mlieka, mliečnych výrobkov a vajec,
 d) múčne hlavné jedlá sa pripravujú s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a iných  vhodných prímesí. K múčnym jedlám sa podávajú výdatné strukovinové a zeleninové polievky s obsahom mäsa alebo mlieka. Výber základných potravín pre prípravu hlavných jedál závisí od výšky finančného limitu na nákup potravín, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

 3. Všeobecné zásady
     a) prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú dvakrát za mesiac,
     b) strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov alebo ako ich súčasť,
     c) múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú jedenkrát do týždňa
    d) zemiaky sa podávajú dva až trikrát pri jednozmennej prevádzke
    e) zelenina sa podáva denne, z toho vo forme šalátov pri jednozmennej prevádzke dvakrát a jedenkrát v podobe zeleninovej oblohy k hlavnému jedlu.  Uprednostňuje sa podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy s pridaním olivového oleja bez tepelnej úpravy,
    f) časť múčnej prílohy sa nahrádza dusenou zeleninou podľa druhu pokrmu,
    g) hlavné jedlá z rýb sa podávajú pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni
    h) obilniny –ryža, krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica sa podávajú  jedenkrát v týždni
     i) strukoviny sa podávajú jeden až dvakrát v  podobe  polievok, prívarkov a šalátov,
     j) nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov sa podáva ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu,
    k) chlieb z celozrnnej múky alebo tmavé druhy chleba sa podávajú ako súčasť doplnkových jedál,    l/ čerstvá zelenina sa podáva každodenne podľa sezónnosti / mladá cibuľka , pažítka, petržlenová vňať, kaleráb, reďkovka, paprika, paradajka, mrkva, cesnak a iné druhy zeleniny

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 0907020618
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria