Navigácia

Naša škola súčasťou projektu Comenius- multilaterálne partnerstvá! Rakúsko Španielsko Slovensko Litva Rumunsko Anglicko Logo Comenius Photo story Prezentácie Ďalšie materiály

Comenius 2013 - 2015

Naša škola súčasťou projektu Comenius- multilaterálne partnerstvá!

     V školskom roku 2013/2014 získala naša škola grant v rámci programu Comenius – multilaterálne školské partnerstvá. Ide o projekt školského partnerstva a medzinárodnej spolupráce medzi siedmymi európskymi školami. Naša škola bude v nasledujúcich dvoch školských rokoch spolupracovať so školami z Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Litvy, Rumunska a Španielska. Cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Projektovou rečou je anglický jazyk. 

     Témou nášho projektu je podnikanie a zapojí žiakov, učiteľov aj rodičov. Naplánovali sme program aktivít, ktoré zdokonalia študentove pochopenie pracovných príležitostí aj v iných krajinách. Všetky inštitúcie budú zapojené do návrhu a výroby rôznych produktov, ktoré si navzájom predáme on-line. V procese vytvárania a výroby týchto produktov sa, popri nových technológiách,  budeme snažiť zachovať tradičné remesla.

Prvé medzinárodné stretnutie projektu Comenius  sa uskutoční 3.-7. 12.  2013 vo Viedni v Rakúsku.

O ďalších aktivitách projektu budeme postupne informovať.

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Za obsah predmetného článku zodpovedá autor. Európska Komisia a Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania nenesú zodpovednosť za použitie vyššie uvedených informácií.

 

 

    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria