Navigácia

Sponzori

Poďakovanie sponzorom

 

Sme vďační sponzorom, ktorí nám svojou nezištnosťou pomáhajú zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a záujmové aktivity v škole. Sú to:

JUMAZ., s.r.o.

p. Blažej Lovás

p. Peter Laštík

WOOD3 Námestovo

Dakna Námestovo

p. Svetozár Žofaj

p. Milan Jadroň

p. Marcel Farský

Poľovnícke združenie Brabírka

COOP Jednota

Autodoprava Jozef Socha

Marián Grígeľ

      Obecný úrad Oravská Jasenica

      Jozef Žofaj - Metal Trim

      Urbár Oravská Jasenica

      Pekáreň Jackulík

      Mirutomi Ovocie – Zelenina, Ťapešovo

      Anton Skurčák Oravská Polhora

      Zdenka Lovasová

      STRIME, s. r. o., Bratislava

      NOVSINDEL, s.r.o., Novoť

Ď a k u j e m e 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria