Navigácia

Organizácia šk. roka

Organizácia školského roka 2017/2018

Nový školský rok sa začne 1. septembra 2017, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017. Vyučovanie sa začne v utorok 5. septembra 2017 a v prvom polroku sa skončí v štvrtok 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v piatok 1. februára 2018 a skončí sa v piatok 29. júna 2018.

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

27. október 2017
(piatok)

30. október –              31. október 2017

2. november 2017
(štvrtok)

  vianočné

22. december 2017
(piatok)

23. december 2017 -     5. január 2018

8. január 2018
(pondelok)

  polročné

1. február 2018
(štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018
(pondelok)

 jarné

 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018
(piatok)

19. február -                 23. február 2018

26. február 2018
(pondelok)

  veľkonočné

28. marec 2018
(streda)

29. marec  – 3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

  letné

29. jún 2018
(piatok)

2. júl – 31. august 2018

2. september 2019
(pondelok)

         

 

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl – Testovanie 5-2017  bude prebiehať 22. novembra 2017 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika a 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 - 2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania zodpovedá riaditeľ školy.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria