Navigácia

ERAZMUS PLUS KA1

Vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka

Projekt Erasmus plus KA1 – mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Program Erasmus+ si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania od predškolskej po stredoškolskú úroveň na školách v celej Európe. Osobám pracujúcim v oblasti školského vzdelávania umožní rozvíjať svoje odborné zručnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Na základe schváleného projektu „Vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka“ sa počas letných prázdnin 2015 zúčastnili dvojtýždňového jazykového kurzu v Brightone vo Veľkej Británii štyria vyučujúci za účelom zlepšenia jazykových zručností v anglickom jazyku a jeden vyučujúci na týždňovom metodickom kurze v oblasti vzdelávania vo Fínsku. Získané zručnosti a poznatky sú zverejnené v priložených súboroch. Do budúcnosti sa opäť plánujeme zapojiť do uvedeného projektu podaním prihlášky pre možnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov a získavania nových informácií a zručností.

aktivity-_Brighton(1).docx

Jeden_den_v_Londyne.pptx

Prezentacia_FINSKO.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria