Navigácia

ERAZMUS PLUS KA1

Vedieť, znamená uplatniť sa v živote

                                                                                     

 

 

                                                                  Program celoživotného vzdelávania

                                                                                                       Erasmus plus KA1

                                                                           Č. zmluvy  2017-1-SK01-KA101-0349950

 

 

Vzdelávacia aktivita Bournemouth

08. 10 – 19. 10. 2018

 

 

V rámci projektu Erasmus plus KA1 „Vedieť, znamená uplatniť sa v živote“ som sa zúčastnila vzdelávacej aktivity v Bournemouthe, Južné Anglicko. Počas dvojtýždňového pobytu som sa okrem zdokonaľovania v jazykových komunikačných zručnostiach zoznamovala so školským manažmentom a školským vzdelávacím systémom Spojeného kráľovstva, ktorý je teraz aplikovaný v školstve, no okrem toho boli všetkým účastníkom predložené aj nové koncepcie, ktoré sa postupne zavádzajú do škôl. Možno povedať, že súčasný aplikovaný systém vzdelávania v UK nie je výrazne rozdielny v porovnaní so vzdelávaním v Slovenskej republike. Dôležitým aktérom vzdelávania je učiteľ, aj keď nová koncepcia je zameraná na výraznom postavení žiaka vo vzdelávaní, tzv. Learning to learn. Tento model vzdelávania si však vyžaduje sebadisciplínu žiakov a postoj k učeniu a vzdelávaniu formou vnútornej motivácie. Pozitívnym faktom bolo zistenie, že v školách je prítomný neskutočný rešpekt žiaka voči učiteľovi i k sebe navzájom. Tento fakt sa prejavoval na vyučovacích hodinách, na prestávkach, v jedálni. Toto školské prostredie bolo poznačené vzájomnou dôverou. Jednoznačne možno povedať, že disciplína žiakov je na veľmi vysokej úrovni. Pracovná atmosféra v triedach bola vynikajúca, každý žiak pracoval s plným nasadením, aj napriek tomu, že v danej škole, King´s Park Academy, je 50 % žiakov emigrantov (Poliakov, Ázijcov a pod, ktorí vycestovali do Bournemouthu  za prácou) a anglický jazyk neovládajú všetci na požadovanej úrovni.

Taktiež som mohla spoznať aj skúsenosti zo vzdelávacích systémov Nemecka a Talianska od svojich partnerov z kurzu. Nadobudnuté cenné skúsenosti a poznatky sú pre mňa zdrojom inšpirácie pre svoju prácu.

 

                                                                                  Marcela Prielomková, ZŠ Or. Jasenica    

 

Erasmus+ KA1 – vzdelávacia aktivita v Českej republike

Prvý prázdninový týždeň sme sa zúčastnili vzdelávacieho pobytu v rámci programu Erasmus + v Českej republike v Trutnove. Kurzy, ktoré sme absolvovali niesli názov: „Nové technológie a nadaní žiaci“ a „Matematická a finančná gramotnosť s využitím IKT“.

Dozvedeli sme sa veľa nového o tom, ako rozvíjať matematickú gramotnosť, využívať moderné technológie, rôzne aplikácie vo vyučovaní a mnoho ďalších dôležitých informácií. V ďalšej časti kurzu sme si vyskúšali robotické hračky, 3D tlačiareň, programovanie a rôzne aktivity so stolovými hrami. Doplnením vzdelávania boli túry na najvyšší vrch Českej republiky Snežku a do Adršpašských skál.

V priebehu týždňa sme navštívili miestne základné školy a s učiteľmi sme si vymenili skúsenosti a praktické rady.

Naša mobilita bola ukončená odovzdávaním certifikátov EDUTIME.        

Katarína Bakaľová, Mária Čierniková, Základná škola s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici

Do galérie Erasmus+ KA1 – vzdelávacia aktivita v Českej republike boli pridané fotografie.

 

Mobilita v Českej republike

V mesiaci február sme sa zúčastnili mobility pod názvom ERAZMUS KA1 +. Miesto konania tohto pobytu bolo v susedných Čechách, v Loučnej nad Desnou (Šumperk ).

V tomto krásnom horskom prostredí sme absolvovali tieto kurzy  : outdoorové hry, snowboarding, lyžovanie, plávanie, športové tréningy a k tomu potrebnú metodológiu.

Hneď po zoznámení s partnermi z projektu Erazmus + sme navštívili miestnu školu, kde sme strávili tri predpoludnia,  vzájomne sme si vymenili skúsenosti a praktické rady   vo vyučovacom procese. Zaujímavosťou tejto školy bolo, že žiaci v každom ročníku absolvujú športové  týždenné pobyty: lyžiarsky, plavecký, turistický a vodácky. Veľmi sa nám páčila hudobná miestnosť, vybavená rôznymi hudobnými nástrojmi. Každý žiak mal možnosť od piateho ročníka hrať na hudobný nástroj podľa vlastného výberu.

Ďalšie dni sme strávili v lyžiarskych strediskách Kouty a Černohorské sedlo, kde sme sa zdokonalili v zimných športoch pod vedením lyžiarskych inštruktorov. Mobilita bola ukončená spoločným obedom s partnermi projektu. Z projektu sme si odniesli nielen zážitky, ale aj veľa nových skúseností.

 

Katarína Katrenčíková, Patrícia Brontvajová, Martina Pekarčíková

 

Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

V dňoch od 28. októbra do 5. novembra 2017 som sa zúčastnila kurzu v Atenách –„ Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj”.

Sú to výzvy 21. storočia,  svet v tomto storočí -  jeho  politická, ekonomická a demografická situácia a jej súčasný vývojový model. Kurz, prednášky a modelové situácie viedol Giorgos Velegrakis z Aténskej univerzity. V našom kurze nás bolo päť. Dve účastníčky boli zo Španielska, dve z Estónska a ja zo Slovenska.Nahliadali sme na tragédie obyvateľov a ich riešenie. Naše spoločné diskusie viedli k ideologickým prístupom a praktickým odpovediam. Nosnou témou bol trvalo udržateľný rozvoj týkajúci sa energie, vody, poľnohospodárstva, výroby potravín a nakladanie s odpadom. Dostali sme sa k metodológii na podporu spolupráce medzi školami a komunitou. Metódy výcviku vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj sme praktizovali aj pomocou terénnej štúdie. Veľmi podnetná bola študijná návšteva ARCHELONU -  Gréckej Spoločnosti na ochranu morských korytnačiek.  Na tomto poli má už dosah Medzinárodná a Európska organizácia vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.     

      V rámci poznávania tejto krajiny sme navštívili  Akropolis. Je asi najznámejšou akropolou na svete. Akropola bola vybudovaná v staroveku, najmä medzi 13. a 5. stor. pr. n. l. a tvorila dlhú dobu politické, náboženské i kultúrne centrum starovekého Grécka. Na jej vrchole sa týči chrám Parthenón. Bol hlavným chrámom antických Atén zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Bol postavený v rokoch 447 - 438 pred našim letopočtom. Na juhu stoja pozostatky Dionýzovho divadla z 5. Storočia pred našim letopočtom. Pod vrcholom Akropolis sa nachádza múzem s nespočetným množstvom exponátov, ktoré sme si s úžasom prezerali. Navštívili sme aj veľmi príjemnú pešiu zónu a časť Atén - Plaka.  Ďalej sme navštívili námestie Syntagma, ktoré sa nachádza v samom centre Atén. Obdĺžnikovému námestiu dominuje budova gréckeho parlamentu. Námestie získalo svoje meno na počesť ústavy, ktorú tu bol nútený vyhlásiť kráľ Otto Grécky 3. septembra 1843 po úspešnom vojenskom povstaní. Pred parlamentom prebieha populárna výmena stráži príslušníkov národnej gardy. Každý kúsok ich uniformy je symbolom histórie Grécka. Našou ďalšou prehliadkou bola návšteva Monastiraki, jedného z najživších nákupných centier metropoly. Prechádzkou z námestia do stredu ulice Ermou je umiestnený nádherný byzantský  kostol z 11. storočia. Mozaika Panny Márie a Ježiša  v portiku je neuveriteľne krásna.

 Dnes je obklopený modernými stavbami a obchodmi s najrôznejším tovarom. Ubytovaní sme boli v prístave Pireus. Hranice medzi Pireusom a Aténami sú dnes už tak nepatrné, že obe mestá splývajú v jeden celok a Pireus už je považovaný len za jedno z predmestí hlavného mesta Grécka. Nebývalo to tak vždy, v staroveku sa jednalo o dve úplne samostatné mestá. Pôvodný účel Pirea - námorný prístav - však pretrval až dodnes.Navštívili sme aj prístav Mikrolimano, kde je nespočetné množstvo kaviarní, reštaurácií, taverien a nádherný výhľad na more. V sobotu 4. novembra bola našou poslednou návštevou prehliadka  národného archeologického múzea. Múzeum je otvorené denne a svojou zbierkou z oblasti starovekého umenia (čítajúci okolo 11 000 predmetov) sa radí medzi najvýznamnejšie na svete. Je to múzeum gréckych starožitností.

     Fotogaléria                                                                    Kamila Janotíková

 

 

 

Vzdelávací pobyt na Malte

 

V školskom roku 2016 - 2017 bol našej škole opätovne schválený  projekt Erasmus+ K1 - vzdelávanie jednotlivcov. V priebehu dvoch rokov sa bude v rámci projektu vzdelávať osem učiteľov v Českej republike, Rakúsku, Grécku, Malte a vo Veľkej Británii.

Začiatkom  prázdnin som sa zúčastnila metodického školenia pod názvom  „Hry a zábava na hodine anglického jazyka“. Školenie zabezpečoval svetoznámy inštitút ETI v Maltskej republike. V kurze sme sa stretli učitelia z mnohých európskych krajín. Účastníci sa zdokonalili v  pracovných aj v  jazykových zručnostiach ako je  metodika vyučovania,  tvorba didaktického materiálu, zároveň nadobudli nové zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a zlepšili si svoje organizačných schopností.

Počas pobytu sme mali možnosť nielen sa vzdelávať, ale aj spoznať danú krajinu. Navštívili sme hlavné mesto krajiny, obdivovali krásy prírody, ochutnali národné jedlo a samozrejme spoznali mnoho priateľov, s ktorými si vždy môžeme vymeniť drahocenné skúsenosti.

Účasť na tomto medzinárodnom projekte je prínosom nielen pre zúčastnených jednotlivcov a jeho žiakov, ale aj pre celú školu nakoľko sa meno školy zviditeľňuje vo svete.

 

                                                                                                                            Mgr. Marcela Žofajová

 

Projekt Erasmus plus KA1 – mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Program Erasmus+ si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania od predškolskej po stredoškolskú úroveň na školách v celej Európe. Osobám pracujúcim v oblasti školského vzdelávania umožní rozvíjať svoje odborné zručnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Na základe realizovaného projektu „Vzdelávanie učiteľa pre vzdelávanie žiaka“ nadviažeme ďalším dvojročným projektom „Vedieť, znamená uplatniť sa v živote“ pre možnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov a získavania nových informácií a zručností. V nasledujúcom dvojročnom období sa vzdelávania v zahraničí zúčastnia ôsmi pedagogickí zamestnanci, a to na Malte, v Grécku, v Českej republike a vo Veľkej Británii. Jednotliví účastníci zahraničného pobytu budú získavať informácie a zručnosti  v oblasti metodiky anglického jazyka pre základné školy, environmentálnej výchovy v anglickom jazyku, pohybových aktivít s deťmi, prírodných viet ako je matematika, práce s nadanými deťmi a v školskom manažmente. Získané skúsenosti budú prezentované ďalším kolegom a verejnosti prostredníctvom komunikačných médií.

Projekt je financovaný zo zdrojom Európskej únie.  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria