Navigácia

O projekte Anglicko Litva Rakúsko Nemecko Slovensko Taliansko Španielsko Ďalšie materiály

ERASMUS PLUS KA2

O projekte

Projekt  Erasmus plus KA2 – strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

      V predchádzajúcich dvoch rokoch 2013 – 2015 získala naša škola grant v rámci programu Comenius – multilaterálne školské partnerstvá. Cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Projektovou rečou je anglický jazyk. 

V rokoch 2015 - 2018 znovu nadviažeme na spoluprácu so školami z Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Litvy, Španielska a s novou členskou školou z Talianska a zapojíme sa do nového projektu s environmentálnym zameraním. V rámci troch rokoch  budú žiaci pozorovať prírodu rôznymi aktivitami, pestovať BIO potraviny na svojich školských políčkach v spolupráci s poľnohospodárskou firmou v okolí, vytvárať extravagantné odevy z odpadových materiálov a pod. Získané informácie a zručnosti budú aplikovať pri vytváraní rôznych dokumentov a výsledných prezentačných produktov, ktoré budú zverejňované na spoločnom portáli. Počas trvania projektu budú realizované mobility:

Veľká Británia – marec 2016

Litva – september 2016

Rakúsko – december 2016

Nemecko – marec 2017

Slovensko – september 2017

Taliansko – december 2017

Španielsko marec 2018

O aktivitách projektu budeme  verejnosť postupne informovať.

 

 

Zhnutie mobilít a aktivít projektu RESCUE EUROPE

 

https://rescueeurope.atavist.com/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria