Navigácia

Nadácia pre deti Slovenska

Nadpis

„Prebudiť v súčasnom dieťati dieťa“

Cieľom tohto projektu v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska je vytvoriť pre naše deti a žiakov vhodné podmienky rozvoj ich aktívneho pohybu. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákladov spojených s realizáciou zjazdového lyžovania, verejného korčuľovania, zakúpenia bežeckej výstroje, cestovné, odmeny pre žiakov a pod. V pláne máme pripraviť deti na športové vyžitie besedou na tému prevencie a bezpečnosti detí pri pohybových aktivitách. Následne osvojiť u deti techniku bežeckého lyžovania počas hodín telesnej výchovy a v rámci športových krúžkov, zorganizovať jednodňové zdokonaľovacie lyžiarske podujatia na zjazdovkách v okolí, zabezpečiť verejné korčuľovanie pre deti, žiakov a ich rodičov. V spolupráci s rodičovskými združeniami a obcou realizovať spoločné sánkovačky a rôzne iné verejné aktivity.

O časovom pláne a podmienkach jednotlivých aktivít budeme priebežne informovať.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Detí v bezpečí.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria