Navigácia

Rodičovská rada

____________________________________________

Školský rok 2018/2019

 

Triedni dôverníci

 

Zástupcovia rodičov, zastupujúcich rodičov v danej triede.

 

 

Trieda

Meno zvoleného rodiča

Č. tel.

email

1.A

Mgr. Denisa Beňušová

0907427001

 

2. A

Katarína Bakaľová

0903661296

bakalova@post.sk

3. A

Patrícia Brontvajová

0918859281

brontvajovap@gmail.com

4. A

Matisová Eva

0908 342 532

matiska@centrum.sk

5. A

Kosmeľová Katarína

0904 550 966

katuska.kosmelova@gmail.com

6. A

Vlžáková Miriam

0904 150 936

miriamvlzakova@gmail.com

7. A

Madleňáková Lucia

0907 279 779

madlenakova.lucia@orava.sk

8. A

Madleňáková Zuzana č. d. 114

0908 878 483

madlenakova@orava.sk

9. A

Poláková Bibiána

0907 813 692

bibiana.po@gmail.com

Predseda Rodičovskej rady  

Matisová Eva

 

 

Pokladník

Madleňáková Zuzana č. d. 114

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2017/2018

Triedni dôverníci

 

Zástupcovia rodičov, zastupujúcich rodičov v danej triede.

 

 

Trieda

Meno zvoleného rodiča

Č. tel.

email

 

 

 

 

2. A

Patrícia Brontvajová

0918859281

 

3. A

Matisová Eva

0908 342 532

matiska@centrum.sk

3. B

Chlebová Silvia

0903 421 405

chlebova@zoznam.sk

4. A

Kosmeľová Katarína

0904 550 966

katuska.kosmelova@gmail.com

4. B

Lipničanová Zuzana

0907 812 330

 

5. A

Vlžáková Miriam

0904 150 936

 

6. A

Madleňáková Lucia

0907 279 779

madlenakova.lucia@orava.sk

7. A

Madleňáková Zuzana č. d. 114

0908 878 483

madlenakova@orava.sk

8. A

Poláková Bibiána

0907 813 692

bibiana.po@gmail.com

9. A

Laštík Peter

0907 819 511

topdoor.interierovedvere@gmail.com

Predseda Rodičovskej rady  

Laštík Peter

 

 

Pokladník

Madleňáková Zuzana č. d. 114

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                        Ing. Marcela Prielomková

                                                                                   riaditeľ školy

 

_________________________________________________________________________________________________________

Triedni dôverníci

 

Zástupcovia rodičov, zastupujúci rodičov v danej triede.

 

 

Trieda

Meno zvoleného rodiča

Č. tel.

email

 

 

 

 

2. A

Patrícia Brontvajová

0918859281

 

3. A

Matisová Eva

0908 342 532

matiska@centrum.sk

3. B

Chlebová Silvia

0903 421 405

chlebova@zoznam.sk

4. A

Kosmeľová Katarína

0904 550 966

katuska.kosmelova@gmail.com

4. B

Lipničanová Zuzana

0907 812 330

 

5. A

Vlžáková Miriam

0904 150 936

 

6. A

Madleňáková Lucia

0907 279 779

madlenakova.lucia@orava.sk

7. A

Madleňáková Zuzana č. d. 114

0908 878 483

madlenakova@orava.sk

8. A

Poláková Bibiána

0907 813 692

bibiana.po@gmail.com

9. A

Laštík Peter

0907 819 511

topdoor.interierovedvere@gmail.com

Predseda Rodičovskej rady  

Laštík Peter

 

 

Pokladník

Madleňáková Zuzana č. d. 114

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

V Oravskej Jasenici  10. 11. 2017                     Ing. Marcela Prielomková

                                                                                   riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria