Navigácia

Rada školy pri ZŠsMŠ

___________________________________________

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy  a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Taktiež  sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci  školy.

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Koptová Gréta

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Melišíková Anna

 

Michalčíková Daniela

ostatní zamestnanci

Mgr. Gereková Beata

zástupcovia rodičov

Laštík Peter

 

Ing. Suroviaková Alena

 

Mgr. Denisa Beňušová

zástupca zriaďovateľa

Kušnierová Iveta

 

Zanovit Július

 

Farský Marcel

 

Kapráliková Adriána

 

Rada školy je otvorená všetkým pripomienkam, návrhom, nápadom, prípadne iným podnetom, vedúcim k zlepšeniu  výchovno-vzdelávacieho procesu  a celkovej činnosti našej školy.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
    029 64 Oravská Jasenica 141
  • Základná škola: 043/5525115
    Materská škola: 0907020618
    Mzdová učtáreň: 043/5524801
    Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria