Navigácia

Výchovné poradenstvo

---------------------------------------------------------------

Výchovný poradca: Mgr. Marcela Žofajová

Konzultačné hodiny: každý prvý pondelok v mesiaci od 13.30 - 15.30 (alebo podľa dohody)

________________________________________________________________________________

Školský rok 2017/2018

Informácie o prijímacom konaní:

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy/Stranky/StrednaSkola.aspx

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční

                                                 21. marca 2018 (streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Cieľom testovania je:

 • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
 • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
 • poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

 

Školský rok 2016/2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2017 sa v školskom roku 2016/2017 uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok).

 

Burza stredných škôl

Je tu skvelá príležitosť pre žiakov a ich rodičov zorientovať sa pri prvom dôležitom kroku vo svojom živote "Burza stredných škôl", ktorá sa uskutoční 5. októbra 2016(streda) na Hviezdoslavovom námestí v Námestove v čase od  14.00 - 17.00 hod.

Tešíme sa na  Vás.

CPPPaP, Nám. A. Bernoláka 378/7, Námestovo

_______________________________________________________________________________________________________

Školský rok 2015/2016

Burza stredných škôl

Burza_strednych_skol_-_pozvanka.pdf

 

Tréning rodičovských kompetencíí

Trening_rodicovskych_kompetencii_-_pozvanka.pdf

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa v školskom roku 2015/2016 uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).

 

Prijmacie pohovory

ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.    

Termín: do 28.2.2016

Talentové skúšky:   25.3. - 15.4.2016 (dátum upresní stredná škola)

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).                 do 20.4.2016
 
1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 
                1.termín:              9.5.2016
                2.termín:            12.5.2016
 
2.kolo prijímacích skúšok:  21.6.2016

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 0907020618
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria