Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam

  Na sviatok Svätého Mikuláša sa v kultúrnom dome našla zlatá náušnica s očkom. Kto ju stratil, môže si ju vyzdvihnúť v základnej škole.

 • Sviatok sv. Mikuláša

  Do galérie Sviatok sv. Mikuláša boli pridané fotografie.

  Sv. Mikuláš opäť zavítal medzi deti

  Po roku opäť medzi deti v Oravskej Jasenici zavítal sv. Mikuláš. Hneď zrána prišiel medzi malých žiačikov, ktorým jeho kamaráti zahrali poučný príbeh o Jankovi, Martinkovi a Aničke. Na oplátku deti veľmi radi sv. Mikulášovi zaspievali, zarecitovali, za čo ich odmenil sladkosťou a pozvaním na filmové predstavenie. A tak predškoláci i žiaci základnej školy strávili školský čas v Dome kultúry Námestovo pri najnovšom pokračovaní série Hotel Transylvánia, kde hlavní hrdinovia Drakula, Mavis, Johny a zvyšok partie sa vydávajú na dovolenkovú plavbu na výletnej lodi, na ktorej ich čaká veľa dobrodružstva a zábavy. 

  Ďakujeme p. Jozefovi Sochovi za sponzorstvo, ktorý nás doviezol i odviezol na toto pútavé predstavenie.

  Po sv. omši deti opäť strávili čas so sv. Mikulášom. Dozvedeli sa Mikulášov príbeh, spolu tvorili darčeky, ktoré si mohli so sebou vziať domov a potešiť svojich blízkych. Za usilovnosť boli odmenené darčekmi, ktoré poskytol obecný úrad, farský úrad a sponzori.

   Ďakujeme obecnému úradu za spríjemnenie týchto chvíľ pri horúcom vianočnom punči a mafinách od ochotnej maminky.  

  Ďakujem patrí najmä sv. Mikulášovi, jeho anjelikom zo školskej rady, ochotným učiteľom a p. farárovi, ktorí spoločne pripravili veľmi pútavý program pre tých najmenších.

   

 • Červené stužky

       Tento rok sme sa opäť stali súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. „Ťaháme za rovnakú stužku“, tak znel slogan tohto, v poradí už 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň vrcholí 1. decembra, čo je celosvetový Deň boja proti AIDS. V spomínaný deň si ľudia celého sveta pripínajú symbol - červenú stužku, aby tým vyjadrili solidaritu ľuďom žijúcim s AIDS alebo HIV - pozitívnym. V tomto prípade červená neznamená stop, preto sme dali zelenú všetkým dostupným informáciám ohľadom tohto ochorenia. Našim cieľom bolo hlavne motivovať mladých ľudí k získaniu nových poznatkov a zamysleniu sa nad touto problematikou. Vedomosť je v tomto prípade asi najúčinnejší prostriedok boja proti šíreniu AIDS.

       Žiaci našej školy v rámci kampane zrealizovali tieto aktivity:

  • Zhotovili plagáty k téme kampane
  • Pripravili nástenky na centrálnej chodbe 7. – 9. ročníka
  • Zhotovili stužky
  • Nosenie červených stužiek
  • Súťažno – zábavná aktivita „Čo vieš o AIDS/HIV“ – súťaž družstiev (9 družstiev po 5 žiakov). Žiaci súťažili plnením rôznych vedomostných aktivít ako napr. prešmyčky, abeceda kampane, áno – nie, viem – odpoviem, tajnička. Všetky tímy boli odmenené. najlepšie znalosti ukázalo družstvo v zložení: M.Vlžák, K.Laštíková, R.Floreková, A.Gracíková a R.Polák, ktorí za svoje vedomosti získali hlavnú cenu vstup do EscapePlanu, ktorú našim žiakom venoval pán PhDr. Ľubomír Jaššo.       

  Kampaň sme ukončili 30.11.2018 vyhodnotením súťažných tímov.

   

  Melišíková Anna

  Do galérie 4ervené stužky boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   Dňa 28. 11. 2018 sa naša žiačka 9. triedy  Katarína Prielomková zúčastnila  okresného kola Olympiády zo  slovenského jazyka a literatúry .  V Centre voľného času v Námestove sa stretlo 16 súťažiacich z hornooravských základných škôl.

  Sily si zmerali vo viacerých oblastiach - v prvom rade museli preukázať výborné vedomosti zo slovenskej gramatiky a literatúry, ďalšou výzvou bolo pretransformovanie odborného textu do novinovej správy a nakoniec museli porotu presvedčiť  o svojich rečníckych schopnostiach.

  Katka v silnej konkurencii obsadila prekrásne 2. miesto, pričom ju od 1. miesta delil len jediný bod. Katke srdečne blahoželáme,  ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu školy a želáme jej mnoho ďalších úspechov.

   

                                                                                                    Katarína Kosmeľová

 • Obecný rozpočet trochu inak

  Dňa 22. novembra medzi deviatakov našej školy zavítal p. starosta Ing. Karol Graňák. Keďže v rámci predmetu Viac ako peniaze sme sa venovali otázke štátneho rozpočtu, rodinnému rozpočtu, príjmom a výdavkov v bežnom živote, tak sme veľmi radi uvítali možnosť trochu nazrieť aj do pozadia obecného rozpočtu. Pán starosta zaujímavo priblížil žiakom zdroje, z ktorých sa napĺňa obecná kasa, a naopak, poukázal na všetky možné oblasti, kde treba vynakladať peniažky obce. Veľmi jasne vysvetlil výdavky na chodníky v obci. To, čo vidíme, je len pomerne malý podiel z celkových nákladov, pretože je potrebné urobiť práce, ktoré súvisia s odvodnením, projektami, vlastníckymi prevodmi a podobne. Vyzdvihol potrebu separácie odpadu a význam zapojenia deti a mládeže do tejto činnosti. Ochotne odpovedal na otázky žiakov, priblížil im situácie, v ktorých sa môže starosta nachádzať najmä počas povodní, kalamít a pod. Ozrejmil aj súčinnosť obce v rámci sociálnej pomoci občanom skôr narodeným alebo ktorí vyžadujú sociálnu pomoc, napr. v podobe asistencie. Veľmi pekne ďakujeme p. starostovi za možnosť nahliadnuť žiakom do vecí dospeláckeho prostredia, ktoré sa pomaly, ale isto stávajú ich svetom.

                                                                                                            Marcela Prielomková

 • Divadelné predstavenie

  The ONLINES

  V pondelok 20. novembra sme navštívili činoherné anglické divadelné predstavenie „The Onlines“, ktoré je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Inscenácia bola o hrdinovi Milošovi, ktorý žije s mamou. Táto inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je  hľadanie niečoho, čo nie je. Divadelné spracovanie tejto témy bolo výzvou pre žiakov anglického jazyka. V predstavení bol využitý obsah školských osnov a pre žiakov pripravený zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.

                                                                                                            Kamila Janotíková

 • Godzone

  Aj tento rok sme sa zúčastnili koncertu GODZONE v Žiline, ktorého hlavná téma bola Chceme viac. Toto kresťanské podujatie bolo vhodné tak pre deti, ako aj pre mladých, dospelých,  ba dokonca aj pre starších ľudí – pre všetkých , ktorí majú zapálené srdce pre vieru. Možno aj niektoré naše deti tam išli skôr zo zvedavosti, ale nakoniec boli všetci spokojní a nabudúce si to rady zopakujú. Netreba sa zľaknúť niečoho, čo je spojené s kresťanstvom, pretože tieto piesne zneli krásne v rockovej forme a zabavili naozaj všetkých.

                                                                                       Katarína Katrenčíková

  Do galérie Godzone boli pridané fotografie.

 • Arteterapia na školách

  Do galérie Arteterapia na školách boli pridané fotografie.

       V rámci rozvojového projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ NA ŠKOLÁCH sme získali finančnú dotáciu na projekt Arteterapia – liečba umením (kultúrna terapia).

       Cieľom projektu bolo vytvoriť v škole priestor, ktorý zmierňuje napätie u detí, slúži ako prevencia vzniku ich nežiadúceho správania sa, pomáha nadviazať kontakt s deťmi, ktoré nedokážu dobre verbálne komunikovať, pomáha rozvíjať toleranciu k deťom, ktoré sú „iné“, napomáha spolupráci, pozitívnemu hodnoteniu iných, komunikácií citov a pod. 

   

       Z finančných prostriedkov  sme vybudovali v škole priestor, kde sa deti budú cítiť príjemne. Spomínaným priestorom je časť prechodovej chodby spájajúcej 1. a 2. stupeň školy. Chodba je počas dňa výborne presvetlená, slnečná, priestranná. Zo žiackych detských výtvarných prác - obrazov, sme tu urobili akúsi galériu. Obrazy sú zarámované veľmi vkusne, pestro, „šantivo“. Deti sa tešia, ak ich práce neskončia v koši, ale môžu si ich prezerať, pýšiť sa s nimi, motivovať sa, hodnotiť alebo len tak sa zapozerať... Rámovaním sa každé dielko stáva ešte hodnotnejším, dôstojnejším a trvácnejším. Zvyšné steny sme namaľovali tabuľovými farbami, kde si deti môžu kresliť počas prestávok, nechávať „odkazy“, šifry, tajomstvá... Do tohto priestoru sme umiestnili 14 farebných sedacích vakov, kde deti môžu relaxovať, komunikovať,  prípadne tvoriť. To, že sa jedná o umeleckú oddychovú zónu, by sme chceli zvýrazniť aj maliarskymi stojanmi, ktoré tu môžu byť sezónne nainštalované.

       Naši žiaci radi tvoria, maľujú, kreslia. Vo výtvarných súťažiach sme dosiahli niekoľko výnimočných umiestnení. Napr. 1. miesto  - Gorazdovo výtvarné Námestovo, 1. a 2. miesto - Indické bájky očami detí,  1. miesto Ornitologická súťaž Vták roka 2017, čestné uznanie – Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a iné. Na umenie sa v posledných rokoch na základných školách nekladie veľký dôraz. A práve ono je pre nás studnicou poznania, povzbudenia, radosti, motivácie, pokoja, porozumenia, hľadania... Viď galéria

                                                                                                                  Anna Melišíková

 • Klíma nás spája

  Do galérie Klíma nás spája boli pridané fotografie.

  Klíma nás spája je environmentálny projekt OZ Živice, do ktorého sme boli vybraní spolu s ďalšími 9 školami v rámci SR. Jeho cieľom je vybudovať v areáli školy klimatické prvky (dažďová záhrada, vertikálna stena a pod.), ktorých tvorbu podporí finančne donor projektu - dm drogéria. Aby v rámci projektu boli aktívne a tvorivé hlavne deti, zúčastnili sme sa s 2 žiačkami našej školy 3 dňového pobytu vo Vzdelávacom centre v Zaježovej.  Svoje postrehy z pobytu a aktivít zhrnula Tamara Pekarčíková:

       „V dňoch 12.11.-14.11.2018 sme sa v rámci environmentálneho projektu Klíma nás spája, ktorý koordinuje CEEV Živica s finančnou podporou dm drogerie markt, zúčastnili na vzdelávacom kurze v Zaježovej. (Vzdelávacie centrum Zaježová  vytvorila Živica ako priestor pre nové inšpirácie, hlbšie poznanie, návrat k vnútornej sile a pochopenie súvislostí a vzájomného prepojenia. Povzbudzujú ľudí, aby hľadali vlastnú cestu založenú na slobode, zodpovednosti a úcte. Sú otvorení všetkým, bez ohľadu na vek, náboženstvo a životný štýl. Ponúkajú pestrú paletu seminárov pre verejnosť, ústranie pre jednotlivcov, programy pre školy, pobyty pre firmy. Podporujú zodpovednú spotrebu, vedomú skromnosť a ochranu životného prostredia v lokálnom aj globálnom rozsahu.)                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Do projektu sme boli vybraní spomedzi 54 slovenských škôl. Kurz sa obsahovo zameriaval na témy klimatických zmien v podobe realizácie konkrétnych opatrení na školách či v obci, spojený s tvorbou výučbového programu  a rovesníckym vzdelávaním. Jednou z jeho súčastí bola aj práca s médiami a propagácia projektových aktivít. Kurz bol nastavený tak, aby sa žiaci aj pedagógovia dozvedeli o týchto témach zábavnou, atraktívnou a najmä praktickou formou.

  1. deň (pondelok 12.11.2018)

       Do vzdelávacieho centra Zaježová sme pricestovali autom v obedných hodinách. Po príchode do centra sme sa ubytovali a následne presunuli von, kde nás čakalo predstavenie centra a programu. Neskôr sme sa presunuli dnu, kde sme sa zábavnou formou zoznámili s ostatnými školami. V seminárni  sme mali aj ďalší program ( World café ), o tom ako odpovedať spoločne v skupinách na dané otázky týkajúce sa rovesníckeho vzdelávania a klimatických zmien. Potom sme sa presunuli do jedálne, kde nás čakala večera a teplý čaj. Po večeri sme sa zamierili naspäť  do seminárne na vyhodnotenie a konzultáciu k programu World café. Po programe žiakov čakali hry a učiteľov už len oddych v čajovni.

  2.deň (utorok 13.11.2018)

       Nasledujúci deň  sme odštartovali raňajkami, po ktorých sme sa všetci zišli v seminárni, kde bol už pre nás pripravený ďalší program. Program bol zameraný na naše negatívne skúsenosti v školskom areáli. Po programe nás čakala desiata - ovocie a čaj. Neskôr na to sme si opäť v seminárni vypočuli ďalšiu prednášku s odborníčkou na záhradnú architektúru. Téma prednášky bola zameraná na to, ako bude vyzerať náš projekt a čo všetko to obnáša. Nasledoval obed a po ňom krátka  prechádzka po okolí. Po príchode z prechádzky nás čakal teplý čaj, káva a koláčik. Následne sa žiaci presunuli von do záhrady, kde ich čakali hry. Učitelia ostali v seminárni, kde prebiehala debata o klimatických prvkoch. Po skončení hier sme sa všetci stretli pri večeri. Potom sme sa presunuli do seminárne, kde sme mali prezentáciu na tému- Ako pracovať s médiami. Večer žiakov už len čakali spoločenské hry a učitelia trávili čas v čajovni.

  3.deň ( streda 14.11.2018)

       Posledný deň sme začali raňajkami. Po nich nasledovala krátka rozohrievačka vonku. Keď sme sa vrátili dnu začal pripravený program, ktorý niesol názov:  „Ako rovesnícky učiť“.  Neskôr sme mali pauzu spolu s malým občerstvením. Ďalším v poradí bol výučbový program pre učiteľov a vonku hry pre žiakov. Po obede nás už čakalo len ukončenie programu, balenie a následne odchod domov.

       Kurz hodnotím vysoko pozitívne. Skvelá atmosféra, krásne pripravený program, krásne okolie (príroda) a príjemní a milí sprievodcovia projektu Peter a Petra. Kurz bol skvelý aj vďaka p.uč. Melišíkovej a Katke, ktorí ma týmto kurzom sprevádzali.Boli to krásne dni plné nových poznatkov, múdrostí, zážitkov, skúseností... Ubytovanie a ostatné priestory boli super, vegetariánske jedlo výborné. Čajovňa bola okúzľujúca, bonusom bola aj možnosť si v nej zakúpiť lokálne výrobky.“

                                                                                                                           Tamara Pekarčíková

 • Chemická šou

  Do galérie Chemická šou boli pridané fotografie.

      Aj chémia môže byť zábavná,  o čom sa presvedčili žiaci 1. až 9. ročníka. Tí mali dňa 24. 10. 2018 možnosť zúčastniť sa chemickej šou priamo v našej škole. Praktická chémia zaujala  žiakov aj vďaka sprievodným zaujímavým efektom, ktoré často vyvolali úžas v tvárach. K spokojnosti prispel aj fakt, že mnohé pokusy si žiaci mohli vyskúšať, ale aj vyrobiť doma či v školskom klube. Niektorí zo žiakov sa tak stali pomocníkmi pri realizácii niektorých pokusov, iní zasa vnímavými a sústredenými divákmi. Chémia bola žiakom prezentovaná hravou a zábavnou formou. Čas nám rýchlo ubehol a už všetci vieme, že chémia určite nie je nudná.         

   

                                                                                                           Anna Melišíková                 

 • Envirovzdelávanie

  Do galérie Envirovzdelávanie boli pridané fotografie.

  Zážitkový environmentálny program v prírode so žiakmi 7. ročníka

       Každoročne pripravujeme pre žiakov našej školy v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava zážitkové učenie s odborníkmi (p. Ing Zuzanou Kertysovou). Tento rok sme preniesli učenie zo školských lavíc priamo pod holé nebo, kde žiaci skúšali, objavovali, hrali sa a popritom odkrývali tajomstvá  a zákony prírody. Environmentálny program bol zameraný na listové variácie, poznávanie tvarov a stavby listov, druhov a časti drevín. Výsledkom boli pestrofarebné dielka, zbierka prírodnín aj pekná prechádza k  vresoviskám. Viď galéria

   

                                                                                                                      Anna Melišíková

 • Ježko

  Do galérie Ježko boli pridané fotografie.

 • Svetielko

  Do galérie Svetielko boli pridané fotografie.

  Pondelkový večer, 12.11.2018, sme si spestrili lampiónovým sprievodom, ktorého sa zúčastnilo veľmi veľa detí s rodičmi a starými rodičmi. Začali sme detskou  svätou omšou, na ktorej nám krásne cez kázeň pán farár pripomenul život sv. Martina a na konci sv. omše sme sa pomodlili k sv. Martinovi. Spoločne sme sa presunuli na futbalové ihrisko, kde na nás čakali výborné buchty a teplý čaj. Ďakujeme tetám kuchárkam za ich prípravu. Nakoniec sa deti dočkali aj prekvapenia, ktorým boli svietiace okuliare, za ktoré ďakujeme pánovi farárovi.

 • Mudroš

  Do galérie Mudroš boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 25. októbra sa na našej základnej škole uskutočnila regionálna súťaž – Mudroš. A tak sme pozvali žiakov zo Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé a zo Základnej školy s materskou školou Mútne na 3. ročník regionálneho kola vedomostnej súťaže Mudroš. Nadviazali sme tak na vzájomnú spoluprácu regionálnych súťaží našich škôl Euráčik (ZŠ s MŠ Oravské Veselé) a Chytráčik (ZŠ s MŠ Mútne).

  45 žiakov 5. – 9. ročníka si muselo poradiť s otázkami týkajúcimi sa bežného života zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, ... Čas na vypracovanie úloh bol 45 minút.

  Traja najúspešnejší žiaci v každej kategórií boli odmenení diplomami a cenami:

   5. ročník:

  1. miesto: Samuel Daniel Kosmeľ, Or. Jasenica – 30 b.

  2. miesto: Or. Veselé – 27 b.

  3. miesto: Or. Veselé – 27 b.

  6. ročník:

  1. miesto: Matúš Čiernik, Or. Jasenica – 25 b.

  2. miesto: Or. Veselé – 23 b.

  3. miesto: Mútne – 22 b.

  7. ročník:

  1. miesto: Ema Brontvajová, Or. Jasenica – 24 b.

  2. miesto: Mútne – 22 b.

  3. miesto: Emma Pavčová, Or. Jasenica – 20 b.

  8. ročník:

  1. miesto: Soňa Pekarčíková, Or. Jasenica – 24 b.

  2. miesto: Mútne – 22 b.

  3. miesto: Or. Veselé – 22 b.

  9. ročník:

  1. miesto: Or. Veselé – 18 b.

  2. miesto: Lucia Farská, Or. Jasenica – 15 b.

  3. miesto: Natália Brontvajová, Or. Jasenica – 15 b.

  MUDROŠOM roka 2018 sa stal Samuel Daniel Kosmeľ (5. ročník), ktorý získal maximálny možný počet bodov za najkratší čas.

  Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim a pedagógom. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu našich škôl.

 • Záložka

  Do galérie Záložka boli pridané fotografie.

 • Jesenné vychádzky

  Do galérie Jesenné vychádzky boli pridané fotografie.

  Krásne jesenné počasie sme s deťmi zo žabkovej triedy využívali na spoznávanie okolia dediny, prírody a pobytu na čerstvom vzduchu. Z okolitých kopcov na nám naskytli zaujímavé výhľady na Oravskú Jasenicu aj blízke dediny. Videli sme aj Oravskú Priehradu. S deťmi z motýlikovej triedy sme si púšťali šarkany. Na vychádzkach dedinou spoznávali a pozorovali kaplnky a kríže. Najviac sa im páčilo pri koníkoch a diviakoch. Deti ich videli zblízka, kŕmili ich jabĺčkami a mrkvou, ktorú si doniesli z domu a tým určite potešili svojich zvieracích kamarátov.

  Tešíme sa na pekné zimné počasie a nové zážitky z prírody.

 • ZRPŠ

  Oznamujeme rodičom, že dňa 15. novembra 2018 o 15.00 hodine sa uskutoční plenárne ZRPŠ (budova ZŠ, malá telocvičňa).

 • Hudobné vystúpenie MŠ

  Do galérie Hudobné vystúpenie MŠ boli pridané fotografie.

  Hudobné predpoludnie v materskej škole so Simsalalou

   

  Dňa 23.10.2018našu materskú školu navštívila speváčka SIMSALALA s hudobno-zábavným programom „ Povolania“.

  Simsalala spievala vlastné piesne o rôznych povolaniach a spolu s deťmi si zahrala na detských hudobných nástrojoch. Svojimi piesňami rozospievala celú škôlku. Ďakujeme za krásne a poučné vystúpenie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 0907020618
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria