Navigácia

Partners

Utorok 31. 5. 2016

Astronomická súťaž

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 •      Zážitkové učenie patrí medzi najefektívnejšie metódy učenia sa. Vidieť na vlastné oči, počuť, vyskúšať si vyrobiť niečo samostatne....toto všetko ponúka nový program pre deti v Múzeu oravskej dediny  Zuberec-Brestová, kde sme sa 27. mája 2016  vybrali s 5. a 6. ročníkom na exkurziu.

       Program s názvom  „Zahrajme sa ako kedysi“ je zameraný na spoznávanie života v tradičnej dedine. Deti sa prostredníctvom animátorov v dobových odevoch dozvedeli  o vyučovaní v latinskej škole v minulosti,  o spôsobe bývania a fungovania tradičnej rodiny. Mohli si vyskúšať mlátenie obilia cepmi, vyrezávanie rydlom do dreva. Počuli o  tradičnom spôsobe domáceho spracovania ľanu a vlny. Videli proces výroby hlinených nádob v hrnčiarskej dielni.  Vo viacerých tvorivých dielňach si vyskúšali staré remeslá, napr. si mohli sami vyrobiť sviečku, vymodelovať dekoráciu z hliny a všeličo iné  z dedinského života.

 • 30. 5. 2016

  Do galérie Anglický deň boli pridané fotografie.

  Dňa 25. mája 2016 prebehol na našej škole Anglický deň. Zúčastnili sa na ňom žiaci 2. stupňa našej školy. Deti sa tu mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých zážitkov a skúsenosti z návštevy niektorých žiakov a učiteľov v Londýne, Liverpoole a Middlesbrough. So záujmom počúvali, čo všetko si mohli vyskúšať na potulkách po Anglicku. Prezentáciou nás sprevádzala žiačka Miška Florková a občerstvenie a výzdobu učebne sa postarali žiaci 9. ročníka.

 • 27. 5. 2016

  Do galérie Jablko - citrón boli pridané fotografie.

 • 25. 5. 2016

  Do galérie Mladý zdravotník boli pridané fotografie.

  Dňa 5. mája 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK a ČP (8. máj) súťažili hliadky mladých zdravotníkov - záchranárov v MSKS v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Žiaci a študenti si vedomosti overili v praktickom ošetrovaní zranení, resuscitácii a v teoretických zdravotníckych vedomostiach.

 • 24. 5. 2016

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

       Tebe mamička.

  Za Tvoju nehu mamička,
  za Tvoju veľkú lásku,
  za starosť, bozky na líčka,
  za každú pribudnutú vrásku,
  na Tvojej tvári, na dlaniach,
  čo zrobené sú celé,
  nech táto malá básnička,
  tlmočí vďaky tisíceré.

 • Súčasná spoločnosť prináša so sebou aj veľa neznámych možností v spoločenskom živote aj pre naše deti. Aj v rámci finančnej gramotnosti je nutné vzdelávanie našich detí, aby mohli „prežiť“ v dnešnom silne ekonomicky ovplyvnenom svete. Aj z tohto dôvodu sa pedagógovia Základnej školy v Oravskom Veselom rozhodli usporiadať už druhý ročník „Euráčika“, na ktorú pozvali aj žiakov našej školy od tretieho až po deviaty ročník. Žiaci našej školy sa prezentovali na veľmi slušnej úrovni:

 • 19. 5. 2016

  Do galérie Geografická olympiáda boli pridané fotografie.

  Celoštátne kolo 44. kola Geografickej olympiády, kategória E, sa uskutočnilo 13. – 14. mája 2016 v Banskej Bystrici, kde Oravská Jasenica mala svoje zastúpenie žiakom 8. ročníka. Na súťaži sa zúčastnilo 32 súťažiacich, ôsmakov a deviatakov z celej Slovenskej republiky, ktorí získané vedomosti a zručnosti uplatňovali v teste teoretickej časti a praktickej časti.  Nosnou témou monotematickej časti boli  prírodné podmienky, štáty, ich obyvateľstvo a hospodárstvo, aktuálne dianie a súčasné najväčšie problémy Balkánskeho polostrova. (utečenecká kríza, hrozba bankrotu v Grécku, neuznané Kosovo, atď.). S počtom 92 bodov z celkového počtu 100  sa Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica umiestnila na 13. mieste vo veľmi silnej konkurencii so stratou 6 bodov za 1. miestom. V rámci celého podujatia súťažiaci mali možnosť navštíviť Španiu dolinu, s odborným výkladom spoznávať historické pamiatky Banskej Bystrice.

 • Dňa 10. mája 2016 v Centre voľného času „Maják“ Námestovo sa uskutočnilo 50. ročník Biologickej olympiády v kategórii D, kde sme mali svojich zástupcov zo 6. ročníka. V Projektovej časti Anetka Pavčová prezentovala všeobecne známu rastlinku Pŕhľavu dvojdomú ako veľmi užitočný biotop v poľnohospodárstve, zdravotníctve, kozmetike, gastronómii, čo jej prinieslo 1. miesto v celkovom hodnotení.

 • 5. 5. 2016

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

  Konečne nastal 18. apríl, dlhoočakávaný a vytúžený deň našich tretiakov a štvrtákov, prvý deň týždenného plaveckého kurzu.

  Len so sebazaprením sme zvládli prvé dve vyučovacie hodiny v škole a potom: " Hor sa za novými zážitkami a zábavou"!

 • 2. 5. 2016

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

  „V prírode nie sú odmeny ani tresty - sú tu len dôsledky.“ ~ Robert Green Ingersoll ~

       Aké dôležité je viesť ľudí k uvedomeniu si krehkosti a zraniteľnosti našej planéty sme pochopili nedávno, keď sme po našich „uvedomelých“ spoluobčanoch zbierali v kroví popri ceste všetko, čo sa im už doma nehodilo. Chvíľkami sme mali pocit, že to hádam ani nemohli byť ľudia... A to sme sa dotkli len témy odpadov. Podobne by sa dalo hovoriť  o znečisťovaní vody, pôdy, ovzdušia, ničení vzácnych biotopov, vyrubovaní lesov, zbytočnom plytvaní potravinami ... Kedy sa zastaví, alebo aspoň spomalí to neodpustiteľné bezprávie, ktoré ľudstvo tohto sveta dennodenne pácha na našej ochrankyni?

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
  029 64 Oravská Jasenica 141
 • Základná škola: 043/5525115
  Materská škola: 043/5525112
  Mzdová učtáreň: 043/5524801
  Zariadenie školského stravovania: 0918489021

Fotogaléria